Specjalizacje, Kategorie, Działy
pexels.com

Szansa na nowy lek łagodzący objawy menopauzy

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Alicja Wesołowska
|
Źródło: TheLancet.com/ AW
MLE4901 może być nadzieją dla kobiet, które doświadczają poważnych uderzeń gorąca w okresie menopauzy – wynika z najnowszych badań, o których donosi czasopismo The Lancet.
W randomizowanych, kontrolowanych placebo badaniach z zastosowaniem podwójnie ślepej próby wzięło udział 68 kobiet w wieku 40-62 lata. Każda z nich deklarowała co najmniej 7 uderzeń gorąca w ciągu 24 godzin, z czego co najmniej kilka opisywanych było jako poważne. Żadna z uczestniczek nie miała miesiączki w czasie 12 miesięcy przed badaniem, żadna też nie przyjmowała żadnych leków, których celem byłoby ograniczenie częstości uderzeń gorąca.

Uczestniczki badania zostały podzielone losowo na dwie grupy. Pacjentki otrzymywały MLE4901, (selektywny antagonista receptorów neurokininowych) przez 4 tygodnie (40 mg doustnie, dwa razy dziennie) lub placebo (doustnie, dwa razy dziennie). Następnie (po 2 tygodniach przerwy) próbę powtórzono, zamieniając grupy.
Okazało się, że MLE4901 istotnie zmniejszyło liczbę uderzeń gorąca w tygodniu – o 45 punktów procentowych (95 proc. przedz. ufn. 22-67) w porównaniu z placebo (p<0,0001).

Leczenie było dobrze tolerowane przez pacjentki. U trzech uczestniczek po 28 dniach od rozpoczęcia leczenia zaobserwowano zwiększenie aktywności aminotransferazy (poziom aminotransferazy alaninowej przekroczył normy 4,5-5,9-krotnie), przy normalnym poziomie bilirubiny; poziomy wróciły do normy po 90 dniach.

Naukowcy konkludują, ze leczenie uderzeń gorąca antagonistą receptorów neurokininowych 3 może być skuteczne. Przed wprowadzeniem leku do obrotu konieczne są jednak dalsze testy.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.