Specjalizacje, Kategorie, Działy

Zespół Kawasaki - czy nadal rzadko spotykany?

Udostępnij:
Jaka jest nasz wiedza na temat tej rzadkiej choroby? Czym różni się obraz kliniczny hospitalizowanych dzieci od klasycznej symptomatologii zespołu Kawasaki?
Francja – od 15 kwietnia niespotykana dotychczas liczba dzieci została przyjęta na oddział intensywnej terapii, z zespołem zapalnym przypominającym objawy zespołu Kawasakiego.
Jaka jest nasz wiedza na temat tej rzadkiej choroby? Czym różni się obraz kliniczny hospitalizowanych dzieci od klasycznej symptomatologii? Na łamach Medscape (edycja francuska) opublikowano stanowisko Profesor Léa Cacoub, kardiolog ze szpitala Lariboisière w Paryżu.

Jaka jest częstość występowania zespołu Kawasaki? Czy nowe przypadki są dla nas zaskakujące?
Choroba Kawasaki, która stanowi główną przyczynę chorób serca u dzieci należy do grupy chorób rzadkich. Zespół dotyka 1 na 6000 dzieci we Francji i Stanach Zjednoczonych oraz 1 na 12 000 w Wielkiej Brytanii. W Japonii częstość występowania oceniana jest 1 na 1000 dzieci.
2,5 krotnie większa częstotliwość występowania choroby obejmuje grupę pacjentów pochodzenia azjatyckiego, co może sugerować predyspozycje genetyczne. Zaskakujące jest to, że od początku pandemii nie odnotowano wzrostu liczby przypadków choroby Kawasaki; a przynajmniej nie został on odnotowany w Chinach, czy Japonii.

Etiologia Choroby Kawasaki wciąż pozostaje nieznana, wskazuje się rolę czynników infekcyjnych, indukujących układ odpornościowy do nadmiernej aktywacji

Czy wprowadzono dodatkowe zalecenia dla oddziałów kardiologii?
Zwraca się uwagę na występowanie obrazu klinicznego u dzieci, choć zespół może również wystąpić u osób dorosłych. Profesor Damien Bonnet ze szpitala Necker w Paryżu – należy zachować czujność w odniesieniu do prezentacji klinicznej naszych pacjentów przyjętych na oddziały kardiologii z COVID-19. Profesor Bonnet apeluje również o zwrócenie szczególnej uwagi za zgłaszanie podejrzanych przypadków, aby zebrać dane, które umożliwią pracę nad badaniem związku między COVID-19 a chorobami naczyniowymi, w tym Kawasaki.

U 20 pacjentów odnotowanych na oddziale kardiologii i intensywnej terapii szpitala Neker, w Paryżu zauważono:
- manifestacja objawów sugerujących Kawasaki następowała między 2 a 4 dobą od momentu wystąpienia gorączki;
- w początkowej fazie zauważone objawy: oddechowe, hemodynamiczne, septyczne, trawienne;
- umiarkowany wzrost poziomu troponin;
- niewielkie zmiany w obrazie EKG;
- potwierdzona infekcja COVID-19.

Czy sposób leczenia zespołu Kawasaki pozostaje taki sam?
Tak, leczenie powinno być wdrożone możliwie najszybciej. Zaleca się podawanie kwasu acetylosalicylowego w dawce od 50 do 80 mg/kg/dobę w fazie ostrej, a następnie od 3 do 5 mg/kg/dobę oraz na podawaniu dożylnych immunoglobulin w dawce 2 g/kg w pojedynczej dawce.

Podawanie immunoglobulin powinno odbywać się wcześniej, najlepiej w pierwszym tygodniu choroby; jeśli jednak utrzymują się objawy stanu zapalnego, leczenie można kontynuować nawet na dalszym etapie choroby.

Ostatnie dane wskazują również na możliwość leczenia kortykosteroidami.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.