123RF

Choroby współistniejące z MALFD zwiększają ryzyko przedwczesnej śmierci

Udostępnij:
Tagi: MAFLD
Przebieg metabolicznie zależnej stłuszczeniowej choroby wątroby (MAFLD) jest różny od niealkoholowego stłuszczenia wątroby (NAFLD), choć jeszcze niedawno obie te choroby łączono ze sobą.
Postanowił to zbadać zespół naukowców z Singapuru i USA, który w tym celu wykorzystał pochodzące z baz Medline i Embase opracowania, recenzje, studia przypadków i analizy dotyczące MALFD i współistniejących z nią chorób. Uwzględniono 554 materiały, z czego włączono do badań 17 dużych analiz obejmujących dane pochodzące od 12 620 736 osób, zarówno zdrowych jak i z MAFLD.

Zgodnie z wynikami badań jest jednoznaczne, że MALFD jako schorzenie zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci (wskaźnik HR 1,24 przedział ufności Cl 1,13–1,34), wystąpienia nowotworów prowadzących do zgonu (HR 1,27; CI 1,01–1,54), śmierci z powodu chorób układu krążenia – zwłaszcza chorób serca (HR 1,28, Cl 1,03–1,53). Znacznie większe jest także ryzyko incydentów krążeniowych (HR 1,49; CI 1,34–1,64), udarów (HR 1,55; CI 1,37–1,73) oraz przewlekłych schorzeń nerek (HR 1,53; CI 1,38–1,68).

Inne powiązania MALFD z chorobami, które mogą wywołać przedwczesną śmierć, dotyczą zawałów mięśnia sercowego i przewlekłej bezsenności łączonej z depresją. Jak stwierdzają naukowcy, problem jest palący i wymaga dokładnych badań, gdyż leczenie MAFLD musi zostać skojarzone z leczeniem choroby współistniejącej z tym schorzeniem, zaś klinicyści muszą wiedzieć, gdzie sytuuje się największe ryzyko związane z tą chorobą.

Opracowanie: Marek Meissner
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.