123RF

FDA zatwierdza pierwszy lek na MASH

Udostępnij:
Pierwszy lek do leczenia pacjentów z zapaleniem wątroby związanym ze stłuszczeniem i umiarkowanym do zaawansowanego zwłóknieniem wątroby uzyskał aprobatę FDA. Jak stwierdził w komunikacie prasowym gastroenterolog i hepatolog Stephen Harrison, to prawdziwy przełom dla pracowników służby zdrowia, badaczy oraz pacjentów żyjących z tą poważną chorobą wątroby.
Uwaga – już po ukończeniu badań nad lekiem zmieniono nazwy chorób: NASH, czyli stłuszczeniowe zapalenie wątroby, oraz NAFLD – niealkoholowe stłuszczenie wątroby, na MASH i MASLD – chorobę wątroby związaną z dysfunkcją metaboliczną. W artykule nadal korzystamy z terminów NASH i NAFLD, aby dostosować je do oryginalnego języka badania.

MASH jest postępującą chorobą wątroby i główną przyczyną śmiertelności związanej z wątrobą. Choroba dotyka około 1,5 miliona dorosłych w Stanach Zjednoczonych, z czego około 525 tys. ma MASH ze znacznym zwłóknieniem. Do tej pory nie było leku zatwierdzonego przez FDA. Pierwszym lekiem, który uzyskał aprobatę Agencji Żywności i Leków, jest resmetirom (Rezdiffra, Madrigal Pharmaceuticals), przeznaczony do leczenia pacjentów z zapaleniem wątroby związanym ze stłuszczeniem (MASH) i umiarkowanym do zaawansowanego zwłóknieniem wątroby (zgodnym z chorobą w stadium F2 i F3).

To prawdziwy przełom
Resmetirom jest doustnym agonistą receptora hormonów tarczycy stosowanym raz na dobę. FDA przyznała lekowi oznaczenie przełomowej terapii i priorytetową recenzję.

Zatwierdzenie opiera się na badaniu fazy 3. MAESTRO-NASH, w którym resmetirom okazał się lepszy od placebo w ustępowaniu niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH) i poprawie zwłóknienia wątroby zarówno w dawkach 80 mg, jak i 100 mg.

Wyniki zostały opublikowane online 7 lutego w „The New England Journal of Medicine”.

– Zatwierdzenie pierwszego leku na NASH to prawdziwy przełom dla pracowników służby zdrowia, społeczności badawczej i, co najważniejsze, pacjentów żyjących z tą poważną chorobą wątroby – powiedział w komunikacie prasowym główny badacz MAESTRO-NASH Stephen Harrison, gastroenterolog, hepatolog i prezes Pinnacle Clinical Research and Summit Clinical Research w San Antonio w Teksasie.

– Opierając się na solidnych danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa uzyskanych w dwóch dużych badaniach fazy 3. MAESTRO, uważam, że lek Rezdiffra stanie się podstawową terapią u pacjentów z NASH z umiarkowanym lub zaawansowanym zwłóknieniem wątroby. Co ważne, kontynuujemy badania nad lekiem Rezdiffra, aby ustalić, czy pozytywne wyniki zaobserwowane w badaniach MAESTRO doprowadzą do zmniejszenia ryzyka progresji do marskości wątroby, niewydolności wątroby, konieczności przeszczepu wątroby i przedwczesnej śmiertelności – dodał Harrison.

Lek stanie się podstawową terapią
W trwającym badaniu MAESTRO-NASH 996 osób dorosłych z potwierdzonym biopsją NASH i znacznym zwłóknieniem w stadium 2–3 zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej doustny resmetirom raz na dobę (80 mg lub 100 mg) lub placebo.

Pacjenci byli obserwowani przez 52 tygodnie, po czym oceniano ich pod kątem podwójnych pierwszorzędowych punktów końcowych ustąpienia NASH (w tym zmniejszenia wyniku aktywności NAFLD o ≥2 punkty) bez pogorszenia zwłóknienia i poprawy (zmniejszenia) zwłóknienia co najmniej o jeden etap bez pogorszenia wyniku aktywności NAFLD.

U pacjentów otrzymujących resmetirom nastąpiła znacząca poprawa w obu dawkach i obu pierwszorzędowych punktach końcowych, jak donosi „Medscape Medical News”.

Po 52 tygodniach ustąpienie NASH bez pogorszenia zwłóknienia uzyskano u 25,9% i 29,9% pacjentów w grupach otrzymujących odpowiednio 80 mg i 100 mg, w porównaniu z 9,7% pacjentów otrzymujących placebo.

Zwłóknienie uległo poprawie co najmniej o jeden etap bez pogorszenia wyniku aktywności NAFLD u 24,2% i 25,9% pacjentów odpowiednio w grupach otrzymujących dawkę 80 mg i 100 mg, w porównaniu z 14,2% w grupie placebo.

W badaniu osiągnięto również wiele drugorzędowych punktów końcowych, w tym statystycznie istotne zmniejszenie w stosunku do wartości wyjściowych aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferazy alaninowej, aminotransferazy alaninowej i aminotransferazy asparaginianowej i gamma-glutamylotransferazy) oraz cholesterolu lipoprotein o małej gęstości z resmetiromem w porównaniu z placebo.

W grupach leczonych resmetiromem zaobserwowano również poprawę w zakresie biomarkerów zwłóknienia i odpowiednich badań obrazowych w porównaniu z placebo.

Do najczęstszych zdarzeń niepożądanych należały biegunka i nudności, które zazwyczaj rozpoczynały się na wczesnym etapie leczenia i miały łagodne lub umiarkowane nasilenie. Zgłaszano również świąd, ból brzucha, wymioty, zaparcia i zawroty głowy.

Oczekuje się, że resmetirom będzie dostępny dla pacjentów w Stanach Zjednoczonych w kwietniu i będzie dystrybuowany za pośrednictwem ograniczonej sieci aptek specjalistycznych.

Przeczytaj także: „Bioaktywne dipeptydy – nowy terapeutyk w leczeniu MAFLD”.
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.