MASLD często nasila się u szczupłych pacjentów

Udostępnij:

Chociaż metaboliczne choroby wątroby występują głównie u pacjentów z otyłością lub cukrzycą typu 2, badania wykazały, że stłuszczeniowa choroba wątroby związana z dysfunkcją metaboliczną (MASLD) dotyka również pacjentów szczupłych. Co więcej, w tej populacji schorzenie to może być szczególnie poważne.

Niedawne badanie przeprowadzone na danych z francuskiej kohorty Constance wykazało, że 16,3 proc. spośród 25 753 pacjentów z MASLD było szczupłych (BMI poniżej 25 kg/m²). Ponadto u 50 proc. z nich nie występowały metaboliczne czynniki ryzyka. Szczupli chorzy byli najczęściej młodzi, większość stanowiły kobiety, i rzadziej wykazywali objawy zespołu metabolicznego . W tej grupie nadreprezentowani byli pacjenci pochodzenia azjatyckiego.

„U tych pacjentów prawdopodobnie występują genetyczne i/lub środowiskowe czynniki ryzyka” – skomentował autor badania Lawrence Serfaty, kierownik oddziału chorób metabolicznych w nowym szpitalu publicznym w Strasburgu.

Choroba miała cięższy przebieg u osób szczupłych. Ogólnie rzecz biorąc, 3,6 proc. z nich miało zaawansowane zwłóknienie (wskaźnik Fornsa > 6,9) w porównaniu z 1,7 proc. pacjentów z nadwagą lub otyłością (P < 0,001), niezależnie od zmiennych demograficznych, metabolicznych czynników ryzyka i stylu życia. Mieli również wyższy poziom aminotransferazy alaniny.

Ponadto w trakcie średniego okresu obserwacji wynoszącego 3,8 roku zdarzenia związane z wątrobą (np. marskość wątroby, niewyrównana marskość wątroby i rak wątroby), przewlekłe choroby nerek i śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny były znacznie częstsze u tych pacjentów niż u chorych z nadwagą lub otyłością (skorygowane współczynniki ryzyka odpowiednio 5,84, 2,49 i 3,01). Należy zauważyć, że te wyniki kliniczne były związane z ciężkością zwłóknienia zarówno u osób szczupłych, jak i z nadwagą.

„Uzbrojeni w te wyniki, potwierdzające uzyskane z innych badań, musimy dążyć do zrozumienia patogenezy choroby u szczupłych pacjentów i zbadać rolę mikroflory, genetyki oraz diety, a także określić wpływ alkoholu i tytoniu, których spożycie było nieco częstsze w tej subpopulacji” – powiedział Serfaty. 

Według autorów badania sarkopenia i kwasy żółciowe mogą również mieć związek z patogenezą MASLD u szczupłych pacjentów. Naukowcy doszli do wniosku, że „ze względu na stosunkowo niski wskaźnik MASLD u osób szczupłych badania przesiewowe powinny być skierowane do pacjentów z anomaliami metabolicznymi i/lub niewyjaśnioną cytolizą”.

 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.