Zwiększenie źródeł witaminy E w diecie jest korzystne w zapobieganiu NAFLD

Udostępnij:

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) jest jedną z najczęstszych przewlekłych chorób wątroby, której ciężka postać związana jest ze stresem oksydacyjnym.

Witamina E jako przeciwutleniacz ma potencjał ochronny w NAFLD. Należy zbadać, czy spożycie witaminy E w diecie, jej suplementacja i całkowita zawartość witaminy E mają wpływ zapobiegawczy na NAFLD.

W badaniu przekrojowym wykorzystano dane z National Health and Nutrition Examination Survey (2017–2020). Dane o spożyciu witaminy E w diecie, w suplementacji i jej całkowitej zawartości uzyskano na podstawie średniej dwóch 24-godzinnych wywiadów dotyczących diety. Stopień stłuszczenia wątroby mierzono za pomocą przejściowej elastografii ultradźwiękowej i przedstawiano w postaci wyników kontrolowanych parametrów atenuowanych (CAP). U uczestników diagnozowano NAFLD na podstawie wartości progowych CAP wynoszących 288 dB/m i 263 dB/m.

Do zbadania związku między spożyciem witaminy E a stłuszczeniem wątroby i NAFLD wykorzystano oprogramowanie statystyczne R i modele statystyczne ważone ankietami. Ogółem do analizy NAFLD włączono 6122 uczestników. Po uwzględnieniu wieku, płci, rasy, wskaźnika poziomu ubóstwa, spożycia alkoholu, palenia tytoniu, energicznej aktywności rekreacyjnej, wskaźnika masy ciała, obwodu brzucha, hiperlipidemii, nadciśnienia, cukrzycy i uzupełniającego stosowania witaminy E, witamina E w diecie była odwrotnie proporcjonalna do NAFLD. Odpowiednie ilorazy szans (OR) i 95% przedziały ufności (CI) NAFLD dla spożycia witaminy E w diecie jako ciągłego i najwyższego kwartyla wynosiły 0,9592 (0,9340–0,9851, P = 0,0039) i 0,5983 (0,4136–0,8654, P = 0,0091) (Ptendencja = 0,0056).

Suplementacja witaminą E była istotnie odwrotnie proporcjonalna do NAFLD (w pełni skorygowany model: OR = 0,6565 95% CI 0,4569–0,9432, P = 0,0249). Stwierdzono marginalną poprawę całkowitej zawartości witaminy E w NAFLD. OR (95% CI, P) dla całkowitego spożycia witaminy E jako ciągłego i najwyższego kwartyla w modelu w pełni skorygowanym wynosiły 0,9669 (0,9471–0,9871, P = 0,0029) i 0,6743 (0,4515–1,0071, P = 0,0538).

Analiza wrażliwości wykazała, że wyniki te były solidne. Ochronne działanie witaminy E istotnie różniło się w warstwie hiperlipidemii (Pinterakcja < 0,05). Nie stwierdzono jednak statystycznie istotnych wyników, gdy wartość progowa została ustalona na 263 dB/m. Spożycie witaminy E, obejmujące zarówno formy dietetyczne, jak i suplementacyjne, a także całkowite spożycie witaminy E, wykazało ochronny związek z NAFLD. Zwiększenie spożycia witaminy E w diecie okazuje się korzystne w profilaktyce NAFLD, szczególnie wśród osób pozbawionych hiperlipidemii.

 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.