123RF

Inhibitor FASN w leczeniu NAFLD

Udostępnij:
TVB-2640 to inhibitor syntazy kwasów tłuszczowych. W założeniu lek ten powinien zmniejszyć obciążenie wątroby przez lipidy, a przez to wpłynąć na procesy zapalne i włóknienie w wątrobie.
W badaniu klinicznym o akronimie FASCINATE-1 oceniono zastosowanie TVB-2640 u pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby.

Do badania przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych włączono dorosłe osoby z co najmniej 8-proc. zawartością tłuszczu w wątrobie ocenioną za pomocą rezonansu magnetycznego oraz ze stwierdzonym włóknieniem w wątrobie za pomocą biopsji wątroby lub elastografii rezonansu magnetycznego. 99 pacjentów w równych proporcjach zrandomizowano do placebo albo do TVB-2640 w dawce 25 mg lub 50 mg raz dziennie doustnie przez 12 tygodni. Pierwszorzędowym punktem końcowym było bezpieczeństwo leczenia oraz zmniejszenie względne zawartości tłuszczu w wątrobie po ukończeniu leczenia.

Zawartość tłuszczu w wątrobie zwiększyła się o 4,5 proc. w grupie placebo, podczas gdy zmniejszyła się o 9,6 proc. w grupie leczonej dawką 25 mg TVB-2640 i o 28,1 proc. w grupie leczonej dawką 50 mg. Ogółem względną redukcję o co najmniej 30 proc. zawartości tłuszczu w wątrobie osiągnęło 11 proc. pacjentów z grupy placebo, 23 proc. z grupy 25 mg i 61 proc. z grupy 50 mg TVB-2640. Leczenie było dobrze tolerowane i nie odnotowano istotnych różnic pomiędzy grupami w zakresie bezpieczeństwa i tolerancji leczenia.

Zastosowanie TVB-2640 zmniejszało zawartość tłuszczu w wątrobie w porównaniu z placebo u pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby, a efekt był zależny od dawki. Omawiane badanie miało charakter badania klinicznego fazy 2a i potrzebne są dalsze badania kliniczne.

Opracowanie: lek. Mikołaj Kamiński
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.