Lubiproston u pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową choroba wątroby (NAFLD)

Udostępnij:
Lubiproston to pochodna prostaglandyny E1, która działa przeczyszczająco i poprawia przepuszczalność bariery jelitowej. Na łamach Lancet Gastroenterology and Hepatology opublikowano wyniki badania klinicznego fazy 2a w którym zastosowano lubiproston u pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby z towarzyszącymi zaparciami.
Do badanie włączono pacjentów w wieku od 20 do 85 roku życia u których wartość aminotransferazy alaninowej wyniosło co najmniej 40 U/l, sztywność wątroby w elastografii wyniosła nie więcej niż 6,7 kPa, a zawartość tłuszczu w wątrobie wyniosła co najmniej 5,2% w ocenie w rezonansie magnetycznym. Pacjenci byli randomizowani do lubiprostonu w dawce 24 mikrogramów, 12 mikrogramów lub placebo raz dziennie przez 12 tygodni. Pierwszorzędowym punktem końcowym była zmiana wartości aminotransferazy alaninowej w 12 tygodniu.

55 pacjentów zostało z randomizowanych do lubiprostonu w dawce 24 mikrogramy, 50 do lubiprostonu w dawce 12 mikrogramów i 45 do placebo. Wartości aminotransferazy alaninowej po 12 tygodniach zmniejszyły się odpowiednio o 13 U/l i o 12 U/l podczas gdy w grupie placebo stężęnie wzrosło o 1 U/l (w każdym przypadku w porównaniu z placebo p<0,01). Najczęstszymi działaniami niepożądanymi lubiprostonu była biegunka (odpowiednio 31% vs. 6% vs. 0%).

Lubiproston był dobrze tolerowany i wykazał obiecującą aktywność u pacjentów niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby z towarzyszącym zaparciem.
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.