123RF

MALFD zagraża pacjentom z ostrym zespołem wieńcowym

Udostępnij:
Tagi: MAFLD, OZW
Zespół naukowców z Japonii i Kanady zbadał częstość występowania MAFLD u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (OZW), bowiem są oni narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD), która może prowadzić m.in. do sarkopenii i osłabienia funkcji fizycznych organizmu.
Związek między metabolicznie zależną stłuszczeniową chorobą wątroby (MAFLD) a dysfunkcją fizyczną i gorszym rokowaniem w terapii OZW pozostaje jednak niejasny.

Do tego retrospektywnego badania obserwacyjnego włączono w sumie 479 pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym przyjętych do Kitasato University Hospital Cardiovascular Center w okresie od maja 2008 r. do listopada 2018 r. Wszyscy pacjenci mieli ostre uniesienie odcinka ST, zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST lub niestabilną dusznicę bolesną rozpoznaną zgodnie z wytycznymi American College of Cardiology lub American Heart Association. Byli też oceniani pod kątem obecności stłuszczenia wątroby poprzez wskaźnik tego stłuszczenia (FLI).

Jak wynika bowiem z praktyki klinicznej, stłuszczenie wątroby występuje często u hospitalizowanych pacjentów z OZW i wiąże się z upośledzeniem funkcji fizycznych. U chorych poddano ocenie w trakcie testów wysiłkowych siłę mięśni, prędkość chodu i sześciominutowy dystans chodu na czas (6-MWD). Przeanalizowano wyniki pacjentów z OZW, u których stwierdzono stłuszczenie wątroby za pomocą wskaźnika stłuszczenia, a wyniki poddano dalszej ocenie w celu określenia czy zachorowali na MALFD.

Analiza wykazała, że MAFLD u pacjentów OZW był niezależnie związany z siłą łydek, szybkością chodu i 6-MWD (siła nóg, p = 0,020; prędkość chodu, p = 0,003 i 6-MWD, p = 0,011). Ponadto w wieloczynnikowych modelach regresji Poissona po uwzględnieniu klinicznych czynników zakłócających łącznie MAFLD i zmniejszone funkcje fizyczne były istotnie związane z większą częstością występowania zdarzeń klinicznych.

Zgodnie z definicją schorzenia, u 234 pacjentów (48,9 proc.) z OZW wykryto MAFLD. Metabolicznie zależna stłuszczeniowa choroba wątroby występowała częściej u młodszych pacjentów, obejmując odpowiednio 65,8 proc., 48,6 proc., 34,1 proc. i 31,3 proc. pacjentów w wieku poniżej 60 lat, w wieku 60 lat, w wieku 70 lat, w wieku 80 lat i starszych (p dla trendu <0,001). Istniała też różnica dla podgrupy z cukrzycą, wynosząca odpowiednio 44,4 proc. dla podgrupy bez cukrzycy i 52,7 proc. dla podgrupy z cukrzycą (p dla trendu = 0,069).

Według pozyskanych danych, odpowiednio 198 pacjentów (41,3 proc.), 230 pacjentów (48,0 proc.) i 135 (28,2 proc.) pacjentów miało zaburzenia dotyczące nadwagi lub otyłości, nieprawidłowości powodujących ryzyka metaboliczne i cukrzycy. Co więcej, te trzy stany metaboliczne w znacznym stopniu pokrywały się, a najczęstsza kombinacja obejmowała wszystkie zaburzenia metaboliczne (24,0 proc.).

MAFLD był związany więc z młodszym wiekiem, płcią męską, wyższym BMI, wskaźnikami otyłości i podwyższonymi wskaźnikami z testów czynności wątroby (takimi jak aminotransferaza asparaginianowa (AST), aminotransferaza alaninowa (ALT) i γ-GTP. W okresie obserwacji obejmującym średnio 1,43 (IQR, 0,78–4,06) lat na pacjenta zaobserwowano łącznie 86 (18,0 proc.) ostrych zdarzeń wieńcowych.

W konkluzji badacze japońscy zauważyli, że metabolicznie zależna stłuszczeniowa choroba wątroby (MAFLD) jest dla pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym istotnym zagrożeniem i może przyczynić się do gorszych rokowań w chorobie, a nawet w perspektywie długookresowej do zmniejszenia długości życia. Związek tych dwóch chorób wymaga dalszych badań ze względu na ryzyko, jakie tworzy dla chorych z chorobami krążenia.

Opracowanie: Marek Meissner
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.