123RF

NAFLD ułatwia rozwój dysfunkcji mięśnia sercowego

Udostępnij:
Subkliniczna postać miażdżycy tętnic wieńcowych i dysfunkcja mięśnia sercowego ujawnia się często przy okazji innych rozszerzonych badań analitycznych u pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby (NAFLD), mimo braku jednoznacznych objawów tych schorzeń.
Naukowcy i klinicyści z Turcji postanowili zbadać rozwój miażdżycy tętnic wieńcowych u osób z NAFLD i osób, u których NAFLD przeszła w stan zapalny.

Do badania włączono łącznie 61 pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby. 10-letnie prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych oceniano na podstawie zbiorczego wyniku równania ryzyka (miażdżycowa choroba sercowo-naczyniowa). Mierzono stopień uwapnienia w tętnicy wieńcowej. Po konwencjonalnym badaniu echokardiograficznym wykonano dwu- i trójwymiarową echokardiografię.

Jak stwierdzono, pacjenci z niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniem wątroby mieli istotnie wyższą insulinooporność , wyższy poziom aminotransferazy alaninowej w surowicy i aminotransferazy asparaginianowej, rozwijające się stłuszczenie wątroby oraz jej zwłóknienia niż u pacjenci z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby NAFLD.

Średni wynik miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej wynosił 7,5 proc. ± 6,9 proc., a 37 proc. pacjentów miało średnie i wysokie ryzyko choroby sercowo-naczyniowej. Choroby sercowo-naczyniowe stwierdzono u 30 proc. pacjentów. Co ciekawe, 56 proc. pacjentów miało rozszerzone blaszki miażdżycowe. Wśród pacjentów z umiarkowanymi do wysokich punktacjami zagrożenia miażdżycową chorobą sercowo-naczyniową 21 proc. miało poważne obciążenie blaszkami miażdżycowymi.

Obecność niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby nie wpływała istotnie na ryzyko sercowo-naczyniowe. Niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby miało szkodliwy wpływ na funkcje rozkurczowe lewej komory. Średnia prędkość A u pacjentów z niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniem wątroby była znacząco zwiększona w porównaniu z pacjentami z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby (87,0 ± 17,5 cm/s vs. 72,3 ± 13,6 cm/s). Średni stosunek E/e' wynosił 8,1 ± 2,0. Wykryte zwłóknienie poniżej mięśnia sercowego występowało nieco częściej u pacjentów z niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniem wątroby niż u pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby.

Jak stwierdzili badacze, obecność niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby nie zwiększała istotnie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i subklinicznej dysfunkcji mięśnia sercowego u pacjentów bezobjawowych oraz choroby serca w porównaniu z pacjentami z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby.

Opracował Marek Meissner
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.