123RF

NAFLD wiąże się z ryzykiem raka żołądka, jelit, płuc, piersi i nowotworów ginekologicznych

Udostępnij:
Pacjenci z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby (NAFLD) są narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia kilku rodzajów raka pozawątrobowego, sugeruje metaanaliza obserwacyjnych badań kohortowych.
Naukowcy przeanalizowali dane z 10 badań obejmujących łącznie 182202 uczestników (średni wiek to 51 lat), w tym 45 218 (24,8%), którzy mieli zdiagnozowany NAFLD na początku badania. W medianie okresu obserwacji wynoszącej 5,8 lat u osób z NAFLD ryzyko wystąpienia kilku nowotworów żołądkowo-jelitowych, a także nowotworów płuc, piersi i ginekologicznych było od 1,2 do 2 razy większe.

- Obecnie nie jest pewne, czy NAFLD jest związane ze zwiększonym ryzykiem raka pozawątrobowego jako konsekwencja wspólnych metabolicznych czynników ryzyka, w tym otyłości i cukrzycy, czy też samo NAFLD może przyczyniać się do rozwoju takich nowotworów, niezależnie od tych wspólnych czynników ryzyka - powiedział pierwszy autor badań, dr Giovanni Targher z wydziału medycyny Uniwersytetu w Weronie we Włoszech. - Jednak te dane mogą pomóc w zwiększeniu świadomości klinicystów na temat potrzeby profilaktyki i wczesnej diagnostyki niektórych typów nowotworów związanych z NAFLD” - powiedział dr Targher.

Na potrzeby metaanalizy naukowcy obliczyli połączone współczynniki ryzyka skutków losowych dla szerokiego zakresu nowotworów pozawątrobowych, aby określić związek z NAFLD. Badacze stwierdzili istotnie większe ryzyko raka przełyku (współczynnik ryzyka 1,93), raka żołądka (HR 1,81), raka trzustki (HR 1,84), gruczolaków i raka jelita grubego (odpowiednio HR 1,40 i 1,64), raka tarczycy (HR 2,63), raka układu moczowego (HR 1,33), raka piersi (HR 1,39). Badanie wykazało również, że NAFLD nie było istotnie związane z rakiem prostaty ani nowotworami hematologicznymi.

Jednym z ograniczeń analizy jest możliwość błędu selekcji, zauważają autorzy w Gut. - Jednak poprzednie badania powiązały NAFLD z wieloma objawami pozawątrobowymi, takimi jak choroby układu krążenia, sarkopenia i nowotwory przewodu pokarmowego, powiedział dr Zobair Younossi, szef badań klinicznych w Inova Health System w Falls Church w Wirginii. Obecne badanie potwierdziło, że NAFLD jest związane z wieloma nowotworami żołądkowo-jelitowymi, a także z rakiem płuc i piersi.

- To badanie podkreśla znaczenie rozważenia NAFLD jako choroby ogólnoustrojowej, która jest potencjalnie związana z niekorzystnymi skutkami dla wątroby, jak również niekorzystnymi skutkami związanymi z innymi narządami, takimi jak serce i nowotworami wielu narządów - powiedział dr Younossi.

Wyniki obecnego badania i poprzednich badań podkreślają znaczenie zachęcania pacjentów do utraty wagi - powiedział dr Dimitrios Koutoukidis z Uniwersytetu Oksfordzkiego w Wielkiej Brytanii. Poprawiłoby to terapię NAFLD, zmniejszy ryzyko chorób układu krążenia a także ryzyko nowotworów związanych z otyłością.
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.