Niealkoholowa stłuszczeniowa choroby wątroby a nawrót migotania przedsionków po ablacji

Udostępnij:
Na łamach JACC Clinical Electrophysiology ukazały się wyniki retrospektywnego badania w którym zespół amerykańskich badaczy przeanalizował wpływ niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (ang. nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD) na ryzyko nawrotu arytmii po ablacji migotania przedsionków.
Badacze zidentyfikowali 89 przypadków pacjentów z NAFLD, którzy przebyli ablację migotania przedsionków. Do tej grupy dopasowano grupę kontrolną bez NAFLD, która również przebyła ablację. Obie grupy nie różniły się pod względem wieku, płci, BMI, frakcji wyrzutowej oraz rodzaju migotania przedsionków. W sumie grupa kontrolna była złożona ze 178 pacjentów. Główny punkt analizy stanowił wpływ NAFLD na ryzyko nawrotu arytmii.

Średni czas obserwacji wynosił 29 miesięcy. Nawrót arytmii zaobserwowano u 50 (56%) pacjentów z NAFLD oraz u 37 (21%) bez NAFLD. W wieloczynnikowym modelu skorygowanym o bezdech senny, BMI, obecność niewydolności serca, rodzaj migotania przedsionków oraz rozmiary lewego przedsionka, NAFLD zwiększało ryzyko nawrotu arytmii po ablacji (HR=3,01; 95% CI: 1,98-4,68). Pacjenci z NAFLD mieli statystycznie większą objętość tkanki tłuszczowej epicardium w porównaniu z grupą kontrolną

NAFLD zwiększa ryzyko nawrotu arytmii po ablacji migotania przedsionków. Być może, poprawa w zakresie stłuszczenia wątroby mogłaby zmniejszyć ryzyko nawrotów arytmii. Potrzebne są dalsze badania, aby ustalić optymalny proces obserwacji oraz postępowania w przypadku pacjentów z NAFLD po ablacji migotania przedsionków.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.