Nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby - zwiastun ciężkości przebiegu COVID-19

Udostępnij:
Najnowsze doniesienia wskazują, że podwyższone wartości enzymów wątrobowych można uznać za predyktor ciężkości COVID-19 obok innych uznanych już niezależych czynników, takich jak cukrzyca, otyłość, niewydolnośc nerek.
Autorzy publikacji ocenili charakterystykę klinicznego przebiegu infekcji COVID-19 u pacjentów z nieprawidłowymi wynikami testów czynnościowych wątroby. Dokumentację kliniczną i wyniki laboratoryjne uzyskano od 417 pacjentów z potwierdzonym COVID-19 (test PCR), którzy zostali przyjęci do szpitala specjalistycznego w Shenzhen w Chinach w okresie od 11 stycznia do 21 lutego 2020 r. i pozostawali pod obserwacją do 7 marca 2020 r. Analizie poddano objawy kliniczne u pacjentów z nieprawidłowymi wynikami wspomnianych testów.

W porównaniu do pacjentów z prawidłowymi wynikami określonymi przy przyjęciu do szpitala, ci którzy mieli nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych, prezentowali przede wszystkim uszkodzenie wątroby typu miąższowego lub typu mieszanego, a także mieli znacznie większe ryzyko wystąpienia ciężkiego zapalenia płuc. Ponieważ praktycznie wszyscy pacjenci mieli przy przyjęciu wykonane badania wątroby, nieprawidłowe wyniki testów można uznać za predyktor ciężkości przebiegu COVID-19. Dla pacjentów z nieprawidłowymi wynikami wskazującymi na uszkodzenie typu miąższowego w momencie przyjęcia do szpitala, ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 wyniosło 5,26 oraz 4,82 dla pacjentów z uszkodzeniem typu mieszanego. Było to ryzyko określone na podstawie wyników laboratoryjnych nieskorygowane o takie czynniki jak: wiek, płeć, choroby wątroby współistniejące, historię chorobową pacjenta, objawy początkowe choroby. Po skorygowaniu o powyższe czynniki ryzyko ciężkiego przebiegu było prawie trzykrotnie wyższe u pacjentów z uszkodzeniem typu miąższowego versus pacjenci z prawidłowymi wynikami. Natomiast w grupie z uszkodzeniem typu mieszanego, ryzyko było ponad czterokrotnie wyższe.

Odsetek nieprawidłowości w testach czynnościowych wątroby w tym badaniu był wyższy niż wcześniej zgłaszano, a tylko niewielka część pacjentów miała zdiagnozowaną chorobę wątroby, co sugeruje, że uszkodzenie wątroby u pacjentów z zakażeniem koronawirusem może być bezpośrednio spowodowane infekcją wirusową komórek wątroby. Wykazano, że ACE2 receptory były kluczowe w przypadku wejścia wirusa SARS-CoV-2 do komórek, ponieważ są one zlokalizowane głównie w sercu, nerkach i jądrach, a są obecne na niskim poziomie w wielu innych tkankach, zwłaszcza w okrężnicy i płucach. Udowodniono, że SARS-CoV-2 może bezpośrednio wiązać się z cholangiocytami poprzez ACE2 receptory i powodować uszkodzenie wątroby, co może częściowo wyjaśniać udział zakażenia SARS-CoV-2 w dysfunkcji testów wątrobowych u tych pacjentów. W opisywanym badaniu GGTP była znacznie podwyższona przy przyjęciu i zwiększała się do znacznie wyższego poziomu w trakcie hospitalizacji, podczas gdy wzrost ALP nie był tak wyraźny.

Wirus SARS-CoV-2 jest nie tylko wysoce zaraźliwy, ale może również powodować poważną dysfunkcję wielonarządową, w tym poważną dysfunkcję wątroby.

Nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych zdefiniowano jako podwyższenie następujących enzymów wątrobowych w surowicy: ALT> 40 U / l, AST> 40 U / L, gamma-glutamylotransferaza (GGT)> 49 U / l, alkaliczna fosfataza (ALP)> 135 U / L, a bilirubina całkowita (TBIL)> 17,1 μmol / L. Pacjentów, u których aktywność ALT i/lub AST wzrosła ponad 3x do górnej granicy normy (GGN), sklasyfikowano jako typ miąższowych uszkodzeń; pacjenci, u których poziom ALP lub GGT był 2x większy niż GGN, byli klasyfikowani jako typ cholestatycznych uszkodzeń; a pacjenci, u których kombinacja ALT/AST była ponad 3x powyżej GGN i ALP/GGT 2x przewyższała GGN, klasyfikowano jako typ mieszany. Wszystkich klasyfikowano odpowiednio do ciężkich lub łagodnych przypadków na podstawie wyników RTG klatki piersiowej, badania klinicznego i prezentowanych objawów. Pacjentów z łagodnymi objawami (gorączką, kaszlem, odkrztuszaniem), bez nieprawidłowości lub z łagodnymi zmianami w RTG klatki piersiowej klasyfikowano do typów łagodnych. Zdefiniowano łagodne zmiany w RTG kl.p., jako wiele małych, plamistych cieni i zmian śródmiąższowych, głównie w zewnętrznej strefie płuc i pod opłucną. Ciężkie zapalenie płuc definiowano na podstawie obecności któregokolwiek z następujących stanów: i) znacząco zwiększona częstość oddechów (RR): RR ≥30 razy / minutę; ii) niedotlenienie: wysycenie tlenem (stan spoczynku) ≤ 93%; iii) gazometria krwi: ciśnienie parcjalne tlenu/frakcja wdychanego tlenu (PaO2)/FiO2) ≤300 mmHg; lub iv) wystąpienie niewydolności oddechowej lub innej niewydolności narządowej wymagającej monitorowania i leczenia na oddziale intensywnej terapii (OIT) lub wstrząsu. Wykonano również badania histopatologiczne u pacjenta (próbki biopsji pobierano podczas sekcji zwłok), który zmarł z powodu COVID-19.

Podsumowując, w powyższym badaniu oszacowano charakterystykę kliniczną zapalenia płuc COVID-19 u pacjentów z nieprawidłowymi wynikami testów wątrobowych. Pacjenci z nieprawidłowymi wynikami tych testów byli narażeni na zwiększone ryzyko progresji do ciężkiej infekcji COVID-19.

Opracowała dr n.med. Anita Bania

PRU-M2-01-2021
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.