123RF

Niewydolność płuc przyczynia się do spadku wydolności fizycznej u osób z MAFLD

Udostępnij:
Zespół naukowców australijskich dokonał analizy najnowszych prac mówiących o wpływie metabolicznie zależnej stłuszczeniowej choroby wątroby (MAFLD) na wydolność układu oddechowego i ogólną sprawność fizyczną.
Jak wynika z pozyskanych danych, w trakcie rozwoju MAFLD coraz większe stłuszczenie miąższu wątroby prowadzi do hepatomegalii z większą objętością wewnątrzbrzuszną i przemieszczeniem struktur trzewnych, w tym trzewnej tkanki tłuszczowej. Oznacza to mniejszą reaktywność na skurcze przepony, co ogranicza funkcjonalną pojemność resztkową.

W połączeniu z sarkopenią, która jest często obserwowana u pacjentów z zaawansowanym MAFLD, czynniki te pogarszają czynność płuc, z kolei zwłóknienie wątroby związane z MAFLD zmniejsza podatność płuc, prowadząc do spadku natężonej pojemności życiowej (FVC) i natężonej objętości wydechowej po 1 sekundzie (FEV1).

Jak wiadomo, osoby otyłe mają mniejszą objętość oddechową. Dodatkowo, zwiększona otyłość trzewna obserwowana u tych pacjentów, a także zmiany zapalne wątroby w MAFLD prowadzą do wzrostu poziomu cytokin prozapalnych, takich jak interleukiny IL-1β, IL-6, i czynnika martwicy nowotworu typu alfa (TNF-α). W drogach oddechowych cytokiny te przyczyniają się do zmian zapalnych i zwiększonej nadreaktywności, wpływając w ten sposób na zwiększoną zachorowalność na choroby układu oddechowego i upośledzenie tolerancji wysiłku.

Jak stwierdzają naukowcy, wyniki ostatnich badań wykazują, że upośledzenie czynności płuc jest wiarygodnym wyjaśnieniem zmniejszonej zdolności wysiłkowej u niektórych osób z MAFLD. Pokazuje to znaczenie niewydolności płuc jako fragmentu niewydolności wielonarządowej występującej w przypadku MAFLD, szczególnie u osób ze zwłóknieniem wątroby.

Opracowanie: Marek Meissner

 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.