123RF

Pandemiczny styl życia ułatwiał rozwijanie się MAFLD

Udostępnij:
Tagi: MAFLD, pandemia
Zmiana stylu życia w pierwszym roku pandemii wpłynęła na rozwój schorzeń wątroby, zwłaszcza zaś na rozwój metabolicznie zależnej stłuszczeniowej choroby wątroby (MAFLD), której liczba zdiagnozowanych przypadków znacznie wzrosła – takie są konkluzje z badań zespołu naukowców japońskich.
Zespół naukowców z Osaka City University wykorzystał w badaniu retrospektywnym dane pochodzące od 973 osób, które korzystały w latach 2018–2020 z MedCity21, zaawansowanego centrum medycznego medycyny prewencyjnej należącego do Osaka City University Hospital.

Na początku badacze przeanalizowali styl życia 22 pacjentów, u których stwierdzono metabolicznie zależną stłuszczeniową chorobę wątroby między lipcem 2018 r. a grudniem 2019 r. Analiza objęła spożycie alkoholu, ćwiczenia, długość snu, posiłki w trakcie dnia i o późnych porach. Dzięki jednowymiarowej i wielowymiarowej analizie danych w celu określenia potencjalnych czynników ryzyka, takich jak wiek, płeć itp., stwierdzili, że odsetek posiłków późnym wieczorem jest wysoki, co oznacza, że jest to niezależny czynnik prognostyczny rozwoju MAFLD. Jak stwierdził pierwszy autor publikacji badawczej dr Hideki Fujii – z powodu pandemii, która zmieniła styl życia wielu osób, jako predyktor rozwoju MAFLD można uznać rutynowo późne posiłki lub obfite kolacje spożywane dwie godziny przez snem. Pacjentów tych określono jako „przedpandemicznych”.

Z kolei zbadano dane 44 pacjentów, którzy badali się między grudniem 2019 r. a grudniem 2020 r., określonych jako „pandemicznych”, u których rozwinął się pełnoobjawowy MAFLD. Badając w ten sam sposób ich styl życia, naukowcy stwierdzili, że w czasie pandemii nastąpił skok w spożyciu alkoholu, głównie wśród pacjentów w wieku poniżej 60 lat. – Odpowiada to dużej części populacji w wieku produkcyjnym – stwierdził dr Fujii, sugerując „dokładniejsze monitorowanie i zajęcie się zmianą stylu życia w miarę postępów pandemii”.

Jak dodatkowo zauważono, odsetek palaczy i osób spożywających dwa posiłki dziennie zamiast trzech był wyższy u osób, u których wystąpił MAFLD podczas pandemii. Jak stwierdzili naukowcy – te zmiany w stylu życia spowodowały, że dobrowolne badania kontrolne wykryły w okresie przedpandemicznym metabolicznie zależną stłuszczeniową chorobę wątroby u 22 osób, natomiast w trakcie pandemii już u 44 osób. Naukowcy stwierdzili przy tym, że ponieważ faza ostra pandemii trwała do 2022 roku, wyniki tych badań są istotne dla poradnictwa dotyczącego stylu życia pacjentów, by można było zapobiec rosnącej liczbie osób z MAFLD.

Opracowanie: Marek Meissner
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.