Semaglutyd w niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby (NASH)

Udostępnij:
Tagi: analog, GLP-1, NAFLD
Na łamach New England Journal of Medicine ukazały się wyniki badania NN9931-4296, w którym oceniono skuteczność i bezpieczeństwo zastosowania semaglutydu u pacjentów z NASH.
Niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (ang. nonalcoholic steatohepatitis, NASH) jest konsekwencją niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby. NASH prowadzi do włóknienia wątroby, a w konsekwencji do marskości. Niewiele jest opcji terapeutycznych u pacjentów z NASH.

Do badania zakwalifikowano pacjentów z NASH potwierdzonym na podstawie biopsji i ze zwłóknieniem wątroby w stadium od F2 do F4. Pacjenci byli randomizowani do semaglutydu w dawce 0,1, 0,2 lub 0,4 mg teraz dziennie podskórnie lub do placebo. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów, u których uzyskano ustąpienie NASH bez pogorszenia stopnia zwłóknienia.

W badaniu zrandomizowano 320 pacjentów: po 78-82 osoby do każdej z grup. Odsetek pacjentów, u których uzyskano pierwszorzędowy punkt końcowy wynosił: 40% w grupie 0,1 mg, 36% w grupie 0,2 mg, 59% w grupie 0,4 mg i 17% w grupie placebo. Nie odnotowano istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami w odsetku pacjentów, u których doszło do poprawy w zakresie stopnia zwłóknienia. Średnie zmniejszenie masy ciała wyniosło 13% w grupie 0,4 mg i 1% w grupie placebo. W grupach interwencyjnych częściej obserwowano nudności, zaparcia oraz wymioty. U trzech pacjentów otrzymujących semaglutyd wykryto nowotwory złośliwe podczas, gdy żadnego takiego przypadku nie odnotowano w grupie placebo.

Zastosowanie semaglutydu u pacjentów z NASH pozwala na częstsze osiągnięcie ustąpienia zapalenia bez pogorszenia stopnia zwłóknienia w porównaniu z placebo.
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.