123RF

Skumulowane ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia

Udostępnij:
Niealkoholowe stłuszczenie wątroby (NAFLD) i stwierdzona testami infekcja Helicobacter pylori (Hp) stanowią, według badań z ostatniej dekady, duże ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia.
W przypadku NAFLD często występuje metabolicznie zależna stłuszczeniowa choroba wątroby (MAFLD), w asocjacji lub jako osobne schorzenie.

Zespół naukowców koreańskich stworzył projekt badawczy dla stwierdzenia, czy synergiczny efekt NAFLD/MAFLD i infekcji Hp wpływa na sztywnienie naczyń tętniczych – jest to jeden z kluczowych czynników w chorobach układu krążenia.

W ramach badania sprawdzono dane 3195 pacjentów (mediana wieku 54,7 roku, 68,5 proc. stanowili mężczyźni) ze stwierdzonym MAFLD/NAFLD, wynikiem badania na obecność H. pylori przy objawach infekcji oraz z określonym indeksem sercowo-naczyniowym (CAVI) w badaniach przeprowadzonych pomiędzy styczniem 2013 a grudniem 2017 roku. Jak stwierdzono, sztywnienie naczyń tętniczych wystąpiło u 36,4 proc. z nich.

W analizie wielowariantowej, kiedy porównano pacjentów z NAFLD/MAFLD, ale bez stwierdzonej obecności H. pylori, z pacjentami ze stwierdzoną obecnością H. pylori i NAFLD, ryzyko zesztywnienia naczyń tętniczych było dla tej ostatniej grupy zdecydowanie wyższe – wynosiło 1,61:2,23.

W przypadku grup z MAFLD/NAFLD, ale bez H. pylori, i MAFLD ze stwierdzoną infekcją tą bakterią, wynik był podobny – 1,61:2,13. Jest więc jednoznaczne, że obecność H. pylori zwiększa ryzyko wystąpienia zesztywnienia naczyń tętniczych dla osób z NAFLD/MAFLD. Naukowcy koreańscy przyznali przy tym, że dla potwierdzenia wyników tych badań potrzebne byłyby zakrojone na szeroką skalę badania kohortowe.

Opracowanie: Marek Meissner
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.