123RF

Wyższe zagrożenie przewlekłą chorobą nerek w MAFLD

Udostępnij:
Tagi: CKD, NAFLD, MAFLD
Dane badawcze – zwłaszcza z ostatniej dekady – wykazywały, że istnieje ścisła zależność pomiędzy niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby (NAFLD) a przewlekłą chorobą nerek (CKD).
Zespół koreańskich naukowców postanowił zbadać, czy podobne zależności występują pomiędzy metaboliczną stłuszczeniową chorobą wątroby (MAFLD) a CKD. Badanie zostało zaprojektowane jako metaanaliza danych pochodzących z koreańskiego systemu ubezpieczeń National Health Insurance Service i objęło 268 tys. 946 osób w wieku od 40 do 64 lat, badanych w okresie 2009–2015.

Dane sprawdzono pod kątem rozpoznania stłuszczenia wątroby (FLD) i osoby te podzielono na trzy grupy: NAFLD (bez MAFLD), MAFLD, ale nie NAFLD i nakładające się objawy FLD bez możliwości stwierdzenia, z jakim schorzeniem ma się do czynienia. Przewlekłą chorobą nerek (CKD) rozpoznawano przy objawach białkomoczu lub wyniku eGFR <60 ml/min/1,73 m2 w czasie dwóch kolejnych konsultacji lekarskich.

W trakcie analizy danych stwierdzono, że w grupie z FLD 73 tys. 726 pacjentów (27,4 proc.) miało NAFLD, zaś 88 tys. 762 (33,0 proc.) – MAFLD. W trakcie 5,1 roku pozyskiwania danych CKD stwierdzono u 8335 osób. W porównaniu z grupą osób bez NAFLD skorygowany współczynnik ryzyka (aHR) dla osób z NAFLD wyniósł średnio 1,33. Z kolei taki sam współczynnik liczony dla osób z MAFLD w stosunku do osób bez MAFLD wyniósł 1,39.

Dla osób bez określonego rozpoznania stłuszczenia wątroby FLD w stosunku do osób z NAFLD (bez MAFLD) wyniósł 1,18, natomiast dla MAFLD w porównaniu z osobami bez określonego rozpoznania stłuszczenia wątroby FLD stwierdzono aHR na poziomie 1,36.

Badacze koreańscy stwierdzili, że wyniki analiz jednoznacznie wskazują na wyższą zależność pomiędzy metaboliczną stłuszczeniową chorobą wątroby (MAFLD) a przewlekłą chorobą nerek (CKD) niż pomiędzy niealkoholowym stłuszczeniem wątroby (NAFLD) a CKD. Przyznali przy tym, że analizy te trzeba potwierdzić badaniem kohortowym na populacjach z kilku krajów, by wykluczyć wpływ czynników lokalnych.

Opracowanie: Marek Meissner
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.