Wyślij
Udostępnij:
 
 
Alessandro Buriani, doradca Accreditation Canada: Partycypacyjny model zarządzania ochroną zdrowia
Źródło: Alicja Kostecka
Autor: Alicja Kostecka |Data: 06.11.2018
 
 
- Współczesny model zarządzania w ochronie zdrowia oparty jest na czterech filarach 4P, to jest przewidywanie, personalizacja, prewencję, partycypacja - mówi Alessandro Buriani, doradca Accreditation Canada.
Buriani przyznaje, że w centrum uwagi systemu ochrony zdrowia powinien znajdować się pacjent, a nie procedury. Na jakość usług zdrowotnych wpływ ma współpraca wszystkich interesariuszy zaangażowanych w system opieki zdrowotnej w danym kraju. Nie osiągnie się tego bez angażowania i wzmacniania pozycji tego pacjenta w systemie ochrony zdrowia.

W tym celu należy zmienić kulturę w organizacji i w ramach funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia. Poprawa jakości w ochronie zdrowia wymaga poprawy relacji z pacjentami.

RozmowazAlessandro Burianim do obejrzenia poniżej:
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe