Wyślij
Udostępnij:
 
 
Jakub Ociepa/Agencja Gazeta

Andrzej Matyja o nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Źródło: Naczelna Izba Lekarska, Prawo.pl
Autor: Monika Stelmach |Data: 10.01.2020
 
 
- Nie ma zgody lekarzy na przyjęty przez rząd tryb procedowania tej istotnej ustawy oraz na nieliczenie się z głosem środowisk medycznych - twierdzi prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Ze zmian nie są zadowoleni również rezydenci, ponieważ w dokumencie nie uwzględniono ich postulatów.
Projekt ustawy o zawodzie lekarza 7 stycznia został przyjęty przez rząd. Naczelna Rada Lekarska podkreśla, że ostatecznej wersji dokumentu nie przekazano samorządowi do konsultacji; udostępniono post factum dopiero w czwartek (9 stycznia) na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Okazuje się, że w nowelizacji nie uwzględniono zdecydowanej większości merytorycznych uwag zgłoszonych przez samorząd lekarski oraz innych interesariuszy.

- Przyjęty przez Radę Ministrów projekt jest zupełnie inny niż ten, który został przedstawiony do konsultacji Naczelnej Izbie Lekarskiej (w czerwcu 2019 r. - red.). Jestem zaskoczony, że tak ważna nowelizacja ustawy, jedna z najważniejszych ustaw, która wpływa na funkcjonowanie ochrony zdrowia w Polsce, uległa tak dużym zmianom bez opinii środowiska lekarskiego. Dlatego też prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wystosowało apel do Sejmowej Komisji Zdrowia o powołanie specjalnej Podkomisji do rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Prace takiej podkomisji pozwoliłyby na szczegółową i wnikliwą analizę przyjętego przez rząd projektu nowelizacji oraz zgłoszenie uwag i ich argumentację przez samorząd lekarski - ocenia prezes NRL Andrzej Matyja.

- Nie ma zgody lekarzy i lekarzy dentystów na taki tryb procedowania tej istotnej ustawy oraz na nieliczenie się z głosem środowisk medycznych - w zdecydowany sposób podkreśla NRL w komunikacie opublikowanym w piątek (10 stycznia).

Rezydenci krytykują
Z ostatecznego kształtu nowelizacji nie są zadowoleni również rezydenci. Podkreślają, że wersja dokumentu, który przyjął resort, daleko odbiega od tego, co złożyli lekarze.

- Niedobrze się stało, że w ostatecznej wersji projektu z naszych rekomendacji nie zostało prawie nic. Powołanie zespołu było ministerialną pułapką. Powołano rezydentów, bo chyba nie wierzono, że uda nam się zrobić projekt. Tymczasem przedstawiliśmy gotowy dokument z aktami wykonawczymi. Niestety w toku dalszych prac został on poszatkowany i to co teraz trafi do Sejmu, ma niewiele wspólnego z tym, co zaproponowaliśmy - podkreśla Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w rozmowie z portalem „Prawo.pl”.

Jankowski zwraca także uwagę na to, że nie jest to przypadek, że projekt został przyjęty przez rząd akurat teraz, gdy na 17 stycznia na Miodowej ma się odbyć spotkanie Porozumienia Rezydentów OZZL, na którym na ma być omawiana realizacja założeń Porozumienia zawartego między ministrem zdrowia i PR OZZL w lutym 2018 r. W porozumieniu zapisano, że minister zdrowia „nie później niż w pierwszym kwartale 2019 r. przedłoży Radzie Ministrów projekt ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w którym zawarte zostaną rozwiązania dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy i dentystów (w tym stażu podyplomowego oraz m.in. centralnego naboru na specjalizacje lekarskie, uproszczenia dokumentowania procedur medycznych oraz ujednolicenia prawnego kwestii dyżurów medycznych).

Jankowski podkreśla, że na wiele zaproponowanych rozwiązań lekarze nie mogą się zgodzić np.: na zapisy o tym, że rezydent odbywając szkolenie specjalizacyjne będzie musiał pół roku pracować w szpitalu powiatowym. - Projekt nie precyzuje, jak to ma wyglądać w praktyce. Kto będzie pokrywał koszty dojazdów albo zakwaterowania lekarza odesłanego do szpitala powiatowego - podkreśla Jankowski.

Jeśli chcesz ściągnąć projekt, kliknij w: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328001.

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe