123RF

Brakuje lekarzy sądowych

Udostępnij:

Konieczne są skuteczne działania zmierzające do zapewnienia dostępności lekarzy sądowych w każdym okręgu sądowym i zagwarantowanie odpowiedniej ich liczby, pozwalającej na realizowanie powierzonych im zadań.

  • Naczelna Rada Adwokacka chce większej dostępności lekarzy sądowych lub uchylenia przepisów ich dotyczących
  • Prezes NRA Przemysław Rosati podkreśla, że obywatele nie powinni ponosić negatywnych konsekwencji braku lekarzy sądowych

– Konieczne są skuteczne działania zmierzające do zapewnienia dostępności lekarzy sądowych w każdym okręgu sądowym i zagwarantowanie odpowiedniej ich liczby, pozwalającej na realizowanie powierzonych im zadań – stwierdził prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.

Dobre byłoby uchylenie przepisów ustawy z 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym. Tego domaga się NRA w piśmie skierowanym do ministra sprawiedliwości.

W wielu okręgach sądowych lekarze sądowi nie są dostępni

W piśmie do resortu prezes NRA wskazał na dane o braku dostępności lekarzy sądowych. Według stanu na kwiecień 2024 r. w wielu okręgach sądowych lekarze sądowi nie są dostępni (brak zawartych umów) lub ich liczba jest niewystarczająca, aby można było zrealizować obowiązek wynikający z ustawy o lekarzu sądowym i przepisów poszczególnych ustaw procesowych.

Prezes NRA podkreślił, że obowiązujące przepisy ustawy o lekarzu sądowym stosuje się „w przypadkach dotyczących usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby, na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne”. Rosati przestrzegł, że osoby, które nie mogąc uzyskać zaświadczenia dla usprawiedliwienia swojego niestawiennictwa z powodu choroby, narażone są na negatywne decyzje procesowe.

– To stanowi poważny problem w codziennej praktyce wykonywania zawodu adwokata, ale przede wszystkim dotyka obywateli – ocenił Rosati.

Osoby potrzebujące usprawiedliwienia nieobecności zdane są na uznaniowość sądu

Zwrócił też uwagę na fakt, że w praktyce nagminne są sytuacje, w których nawet figurowanie lekarza sądowego na liście prowadzonej przez prezesa sądu nie oznacza jego faktycznej i rzeczywistej dostępności, przede wszystkim przed terminem wyznaczonej czynności procesowej. W konsekwencji zaś osoby potrzebujące usprawiedliwić swoje niestawiennictwo z powodu choroby i obowiązane do posiadania stosownego zaświadczenia z przyczyn obiektywnych nie mogą uczynić zadość wymaganiu ustawy i zdane są na uznaniowość sądu.

– Rodzi to ryzyko niespełnienia przesłanek do skutecznego usprawiedliwienia swego niestawiennictwa i dalszych negatywnych skutków takiej sytuacji, które w zależności od etapu postępowania i rodzaju sprawy lub sytuacji procesowej mogą być bardzo dotkliwe – powiedział.

Dlatego prezes NRA zwrócił się do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, aby w porozumieniu z prezesami sądów okręgowych, w ramach ich działalności administracyjnej, pilnie podjął „realne i skuteczne” działania zmierzające do zapewnienia dostępności lekarzy sądowych w każdym okręgu sądowym, jak też zapewnienia odpowiedniej liczby tych lekarzy, pozwalającej na realizowanie powierzonych im zadań.

– W taki sposób, aby osoby potrzebujące usprawiedliwić swoje niestawiennictwo z powodu choroby, na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie, mogły je uzyskać w każdym przypadku przed terminem planowanej czynności procesowej – dodał prezes NRA.

Przemysław Rosati wniósł o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do uchylenia przepisów tej ustawy.

Menedzer Zdrowia twitter

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.