Wyślij
Udostępnij:
 
 

Cichowska-Duma: Inwestycja w skuteczne i bezpieczne leki jest bardzo efektywna

Źródło: KL
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 13.11.2018
 
 
- Zwiększenie poziomu wydatków na leki o 10 proc. przyniosłyby podobny efekt zdrowotny jak 10-procentowy wzrost wydatków na wszystkie pozostałe kategorie w ochronie zdrowia. To oznacza, że inwestycja w skuteczne i bezpieczne leki jest trzy razy bardziej efektywna - przyznała Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalna INFARMY.
Dyskusja podczas sesji "Wizja Polityki Lekowej – autorska propozycja" w trakcie "Wizji Zdrowia" koncentrowała się na dokumencie "Polityka Lekowa Państwa 2018–2022", o którym mówił wiceminister zdrowia Marcin Czech. Wyjaśnił, że wytycza on kierunki działania rządu, tak aby zapewnić polskim pacjentom szeroki dostęp do skutecznych i bezpiecznych terapii oraz racjonalnie działającego systemu refundacji leków.

– Strategiczne cele realizowane przez rząd w obszarze polityki lekowej to przede wszystkim zapewnienie bezpiecznych i skutecznych leków polskim pacjentom oraz systematyczne poprawianie stanu zdrowia naszego społeczeństwa – mówił Czech. – Należy do nich również skuteczna profilaktyka chorób zakaźnych, rozwój sektora farmaceutycznego w Polsce, a także wykorzystanie informatyzacji i danych naukowych do podnoszenia efektywności systemu ochrony zdrowia. Mamy w planach nowelizowanie Prawa farmaceutycznego, pracujemy też nad nowelizacją ustawy refundacyjnej. W kontekście wszystkich podejmowanych działań niezmiernie ważna i potrzebna jest dyskusja ze środowiskami lekarzy, farmaceutów, pacjentów – zauważył.

W optymistycznym tonie wypowiadał się Wojciech Wiśniewski, rzecznik fundacji Alivia. – W ostatnich latach dostrzegamy proces odchodzenia od konkursowego sposobu prowadzenia polityki lekowej, w którym decyzje były odpowiedzią na doraźne problemy. Z punktu widzenia pacjentów onkologicznych w kontekście dostępu do terapii trzy lata przyniosły faktyczny przełom – przyznał. – Nastąpiło niezwykłe zwiększenie dostępności terapii, a decydenci dostrzegają wartość zwrócenia swojej uwagi w tym kierunku – dodał.

Wiśniewski przypomniał, że trwają prace nad dokumentem strategicznym. – Wprowadzamy rozwiązania pozwalające na pomiar, co w zasadzie otrzymujemy za środki przeznaczone na refundację. To prawdziwa szansa na politykę publiczną, ale ten wyjątkowy trend nie będzie kontynuowany, jeżeli nie pokonamy kilku problemów strukturalnych – mówił.

O czym mowa? – Z jednej strony musimy poprawić „legislację”. Dziś dla chorego prawo jest zero-jedynkowe. Brakuje rozwiązań, które pozwalałyby rozwiązywać problemy dostępności leków off-label, niesponsorowanych badań klinicznych i automatycznego przenoszenia „generyzujących się” terapii poza programy lekowe. Z drugiej strony, musimy odbudować administrację publiczną, która polityką lekową się zajmuje. Jeżeli nie zmienimy warunków i nie zadbamy o prestiż pracy w tej dziedzinie, scenariusz na najbliższą i dalszą przyszłość jest jeden. Czeka nas katastrofa – podsumował Wiśniewski.

Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalna INFARMY, mówiła o tym, że zwiększenie poziomu wydatków na leki o 10 proc. przyniosłyby podobny efekt zdrowotny jak 10-procentowy wzrost wydatków na wszystkie pozostałe kategorie w ochronie zdrowia. To oznacza, że inwestycja w skuteczne i bezpieczne leki jest trzy razy bardziej efektywna.

– Wprowadzane zmiany to efekt, między innymi, szerokiej debaty publicznej toczącej się od wielu lat, w której różni interesariusze systemu ochrony zdrowia przekonywali decydentów, że w zdrowie warto inwestować, ponieważ przynosi to oszczędności w innych sektorach. Dziś mamy możliwość uczestniczyć w kolejnym etapie tej dyskusji. Tym razem już nie o tym, czy warto, ale jak wykorzystać dodatkowe środki w systemie ochrony zdrowia, aby miały one realne przełożenie na poprawę sytuacji pacjentów – mówiła.

Zdaniem ekspertki, budując system ochrony zdrowia, w którego centrum znajduje się pacjent, powinniśmy postawić na efekt zdrowotny. – Model value-based healthcare pozwala na taką alokację środków, która poprawi efektywność naszego systemu, a nie będzie jedynie reformą dla reformy. Powoli przygotowujemy się do tego, żeby mierzyć efekty zdrowotne. Wszystkie dokumenty strategiczne, akty prawne, rozwiązania techniczne i organizacyjne powinny wpisywać się w ten model – stwierdziła Bogna Cichowska-Duma.

Moderatorem sesji "Wizja Polityki Lekowej – autorska propozycja" był Włodzimierz Kubiak, ekspert ochrony zdrowia.

Sesja pod patronatem czasopisma "Wizja Polityki Lekowej – autorska propozycja", która odbywał się podczas "Wizji Zdrowia", do obejrzenia poniżej:
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe