Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Co z długiem Instytutu Matki i Dziecka?

Udostępnij:
– Spłata zadłużenia w wysokości 25,5 mln zł przekraczała możliwości finansowe Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, dlatego podjąłem decyzję o jej umorzeniu – wyjaśnił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, który oficjalnie parafował umowę w tej sprawie.
– Instytut Matki i Dziecka jest instytucją o ponad 70-letniej tradycji. Pomaga pacjentom i prowadzi działalność naukowo-badawczą. Jego znaczenie jest nie do przecenienia, a dzięki umorzeniu zobowiązania finansowego będzie mógł nadal stabilnie się rozwijać i pomagać chorym – podkreślił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, dodając, że „rozwiązanie tej sytuacji nie byłoby możliwe bez wsparcia premiera Mateusza Morawieckiego, Agencji Rozwoju Przemysłu i Ministerstwa Zdrowia”.

29 grudnia 2016 r. między Skarbem Państwa a Instytutem Matki i Dziecka została zawarta umowa o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. Placówce przyznano w formie pożyczki 25,5 mln zł. Po aktualizacjach termin rozpoczęcia spłaty pożyczki przypadał na 31 stycznia 2026 r. 17 października 2023 r. instytut wystąpił do ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy z wnioskiem o umorzenie w całości pożyczki, argumentując to swoją trudną sytuacją finansową.

Zgodnie z przepisami ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, należności mające charakter cywilnoprawny mogą być umarzane w całości w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym. W przypadku instytutu obie te przesłanki zostały spełnione.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.