iStock

Co z dodatkami do ryczałtów?

Udostępnij:
W projekcie rozporządzenia proponuje się wydłużenie do końca 2024 r. czasu, w którym dyrektorzy szpitali powinni rozliczyć dodatki do ryczałtów za 2023 r.
Rozporządzenie jest w konsultacjach publicznych.

– Część świadczeniodawców nie była w stanie rozliczyć kwot otrzymanych jako dodatki do ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej za poprzedni rok – uzasadniają projektodawcy, dodając, że „zaproponowana zmiana umożliwi wydłużenie do końca 2024 r. okresu, w którym świadczeniodawcy powinni rozliczyć kwoty otrzymane jako dodatki do ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej za 2023 r., poprzez wypracowanie nadwykonań tego ryczałtu zaliczanych na poczet spłaty otrzymanych kwot”.

– Rozwiązanie to pozwoli świadczeniodawcom, którzy skorzystali z dodatków, a nie zdołali osiągnąć w 2023 r. odpowiednio wysokich nadwykonań ryczałtu, uniknąć konieczności zwrotu do Narodowego Funduszu Zdrowia części środków wypłaconych za 2023 r., w przypadku wypracowania odpowiednich nadwykonań w kolejnym okresie rozliczeniowym ryczałtu systemu zabezpieczenia – uzasadniono.

Udostępniamy projekt.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Uwagi do projektu – w wersji edytowalnej – można wysyłać na adres: r.bulanowski@mz.gov.pl – do siedmiu dni od otrzymania pisma w sprawie dokumentu.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.