Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Co znalazło się w nowelizacji ustawy o najniższym wynagrodzeniu?

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 20.05.2021
 
 
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – regulacja podwyższa współczynniki dla wszystkich grup zawodowych ujętych w załączniku do ustawy z 8 czerwca 2017 r. Publikujemy dokument.
W dokumencie poinformowano o przyspieszonym (z 31 grudnia 2021 r. na 1 lipca 2021 r.) terminie osiągnięcia gwarantowanych ustawą najniższych poziomów wynagrodzeń zasadniczych. Oznacza to, że od 1 lipca 2021 r. żaden pracownik medyczny oraz związany z działalnością podstawową podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W noweli zmodyfikowano mechanizm gwarantujący niepogarszanie warunków wynagrodzenia osobom objętym do połowy 2021 r. regulacjami płacowymi opartymi na odrębnym finansowaniu. Zakłada on między innymi, że od 1 lipca 2021 r. lekarz, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, miałby najniższe wynagrodzenie ustalone na poziomie 6769 zł (współczynnik 1,31). Uśredniona wysokość łącznych wynagrodzeń to według szacunków ministerstwa minimum ok. 13 tys. zł. Obecnie obowiązująca regulacja przewiduje dla tej grupy płacę zasadniczą od 31 grudnia 2021 r. nie niższą niż 6563 zł (wskaźnik 1,27). Z kolei lekarz z pierwszym stopniem specjalizacji zarabiałby od lipca w podstawie wynagrodzenia nie mniej niż 6201 zł (przy wskaźniku 1,20). Zgodnie z obowiązującymi do tej pory regulacjami jest to kwota 6046 zł (wskaźnik 1,17). Zaproponowano także, aby lekarz bez specjalizacji otrzymał od lipca tego roku minimalne wynagrodzenie na poziomie 5478 zł (wskaźnik 1,06) przy uśrednionej wysokości łącznych wynagrodzeń 9200 zł. Obecnie przepisy stanowią, że od 31 grudnia miałaby to być kwota 5426 zł (wskaźnik 1,05). Lekarz stażysta od połowy tego roku otrzymałby 4186 zł zamiast 3772 zł (wskaźnik podniesiony do 0,81 z 0,73).

W nowych przepisach zaproponowano także współczynnik pracy między innymi dla fizjoterapeutów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek, położnych oraz pracowników działalności podstawowej.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe