Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czy wiesz czym są Nieswoiste Zapalenia Jelita?

Redaktor: Iwona Wiatr |Data: 21.05.2015
 
 
19 maja obchodzony był Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelita (NZJ). Są to schorzenia, które ze względu na swój przebieg utrudniają codzienne funkcjonowanie, a czasami pozbawiają osoby chore szansy na kontynuację nauki, realizację zawodowych aspiracji, życiowych pasji czy zwyczajne życie. Obchody Światowego Dnia NZJ to doskonały moment, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na to, z jakimi trudnościami w życiu codziennym i zawodowym spotykają się osoby chore na wrzodziejące zapalenie jelita grubego czy chorobę Leśniowskiego-Crohna.
Opanować chorobę
Choć w Polsce liczba chorych na NZJ szacowana jest na ok. 50 tys., niestety o tych schorzeniach społeczeństwo wie bardzo niewiele. Sami pacjenci nie chcą opowiadać o swoich dolegliwościach, które powszechnie uznawane są za krępujące. Należy pamiętać, że w przypadku NZJ odpowiednia diagnostyka, dobór leczenia oraz ułożenie planu zarządzania chorobą są niezwykle ważne i mają na celu pomoc osobom chorym w powrocie do normalnego życia. Choroby autoimmunologiczne z obszaru gastroenterologii często dotykają ludzi młodych, a ostatnio coraz częściej także dzieci, zaburzając ich rozwój fizyczny i psychiczny. Pacjenci, zanim poznają prawdziwy powód swych dolegliwości, często odwiedzają lekarzy różnych specjalizacji.

Wykluczenie społeczne

Wstydliwe objawy NZJ powodują, że świadomość społeczna problemu jest znikoma. U pacjentów pogłębia to poczucie wyobcowania i osamotnienia, często prowadzi również do depresji. Z myślą o osobach chorych na autoimmunologiczne choroby zapalne, między innymi z obszaru gastroenterologii, powstał projekt i konkurs o nazwie „Zwyczajnie Aktywni”. Celem obu działań jest wspieranie inicjatyw organizacji pacjentów oraz pomoc osobom chorym w zwiększeniu ich szans na rozpoczęcie lub utrzymanie dotychczasowej aktywności zawodowej. Dzięki tej inicjatywie wiele fundacji i stowarzyszeń miało szansę zrealizować projekty dla swoich podopiecznych. W tym roku odbywa się trzecia edycja “Zwyczajnie Aktywnych”.

Towarzystwo J-elita i „Zwyczajnie Aktywni”
Jednym z laureatów pierwszej edycji „Zwyczajnie Aktywnych” jest Towarzystwo J-elita, które zostało nagrodzone za projekt „Aktywne życie wbrew aktywnej chorobie”. Towarzystwo jest jedną z największych polskich organizacji, które działają na rzecz pacjentów cierpiących na NZJ. Działania zaplanowane w projekcie „Aktywne życie wbrew aktywnej chorobie” skierowane były przede wszystkim do osób cierpiących na NZJ, które stoją przed wyborem drogi zawodowej lub jej zmiany, ale również do członków ich rodzin. W ramach projektu odbyły się dwa 3-dniowe wyjazdy warsztatowe – pierwszy dla osób młodszych, drugi dla osób powyżej 35 roku życia, w których wzięło udział niemal 70 członków Towarzystwa J-elita. W czasie wyjazdów odbywały się szkolenia i zajęcia warsztatowe, dopasowane do potrzeb uczestników. Spotkania ze specjalistami z dziedziny prawa, zarządzania zasobami ludzkimi czy doradcami zawodowymi miały na celu przekazanie informacji m.in. o prawie pracy i orzekaniu o niepełnosprawności, o tym, jak założyć własną firmę, jak zdobyć fundusze na działalność, a także o możliwościach pracy na odległość. Natomiast zajęcia w formie ćwiczeń, z trenerami i psychologiem miały na celu nie tylko utrwalanie zdobytej wiedzy, ale również budowanie wiary w siebie, która jest niezwykle istotnym aspektem w radzeniu sobie z przewlekłą chorobą. Przygotowane aktywności spełniły założenia projektu. Dzięki nim uczestnicy zdobyli niezbędną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, które będą mogli wykorzystywać we wzmocnieniu swojej pozycji na rynku pracy.
 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.