Krystian Maj/KPRM

Czym zajęła się Rada Ministrów

Udostępnij:
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych a także niektórych innych ustaw, czyli tzw. dużą nowelizację ustawy refundacyjnej – nie podjęto za to decyzji, co z przepisami o świadczeniach medycznych, rozszerzających listę darmowych leków o niepełnoletnich oraz osoby powyżej 65. roku życia.
Ustawa refundacyjna
O pierwszym wspomnianym dokumencie poinformowała na stronie internetowej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, wyjaśniając, że „dzięki nowelizacji zamierzają zmienić sposób tworzenia budżetu na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – wprowadzone zostaną nowe możliwości prawne, które mają zwiększyć produkcję leków lub substancji czynnych w Polsce, a w konsekwencji wzmocnić bezpieczeństwo lekowe naszego kraju”.

Co poza tym?

Resort poinformował, że – między innymi:
– zmieni się sposób tworzenia całkowitego budżetu na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – rozwiązanie to zapewni także większą niż dotychczas przewidywalność tego budżetu,
– wprowadzone zostaną zmiany, które usprawnią procedowanie wniosków refundacyjnych,
– wydłużony będzie termin ogłaszania kolejnego obwieszczenia refundacyjnego – z dwóch do trzech miesięcy,
– podwyższona zostanie z 15 proc. do 25 proc. podstawa limitu finansowania – co wpłynie na obniżenie dopłat do leków, które ponoszą pacjenci,
– wprowadzone będą mechanizmy, które zachęcą do produkcji leków w Polsce. Chodzi np. o brak negocjacji z Komisją Ekonomiczną, wydanie decyzji refundacyjnej na dłuższy okres niż ustawowy, zwolnienie z części opłat,
– zmienione będą przepisy, przeciwdziałające sprzedaży leków za granicę – będzie to możliwe przez zobowiązanie do stosowania tej samej marży hurtowej, co w transakcjach krajowych.

Wkrótce opublikujemy przyjęty dokument.

Więcej darmowych leków
Rada Ministrów miała także zająć się projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – chodziło o zapowiadane zwiększenie dostępu do darmowych leków dla osób powyżej 65. roku życia oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Punkt zdjęto jednak z porządku obrad.

Przeczytaj także: „Kłopoty ministra zdrowia”, „DNUR uderzy w refundację leków?”, „Nowy projekt ustawy refundacyjnej”, „Kiedy, ile i za ile – minister o darmowych lekach” i „Więcej darmowych leków”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.