Twitter

Dorota Fal: Ubezpieczenia prywatne pomogą odciążyć państwo

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Krystian Lurka
|
Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń, Dziennik Gazeta Prawna
Tagi: Dorota Fal
- Opieka zdrowotna jest zbyt kosztowna, by państwo mogło finansować nieograniczony dostęp do świadczeń. Z kolei finansowanie "fee for service" jest bardzo drogie i nieefektywne. Potrzebne jest wprowadzenie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych jako elementu wpierającego państwo - mówi Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.
- Według raportu NIK w systemie opieki zdrowotnej najbardziej przeszkadzają nam kolejki do świadczeń. Jak wynika z Barometru Fundacji Watch Health Care, na przełomie 2018 i 2019 r. czas oczekiwania wynosił aż 3,8 miesiąca. Polacy, by nie czekać w kolejkach, płacą za wizyty sami lub coraz częściej sięgają po prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Według danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń na koniec 2018 r. z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego korzystało aż 2,6 mln osób - mówi Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną". I dodaje, by prywatne ubezpieczenia funkcjonowały lepiej, konieczne jest wsparcie ustawodawcy.

- Opieka zdrowotna wszędzie na świecie jest zbyt droga, by państwo mogło finansować nieograniczony dostęp do świadczeń. Z kolei finansowanie „fee for service” jest bardzo drogie i nieefektywne. Potrzebne jest więc wprowadzenie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych jako elementu wpierającego państwową opiekę zdrowotną. Podsumowując debatę "Wspólnie dla Zdrowia", Ministerstwo Zdrowia po raz pierwszy od dawna zwróciło uwagę na konieczność wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, które pozwolą na finansowanie np. nowoczesnych drogich nierefundowanych terapii, w tym onkologicznych - przyznaje Dorota Fal.

Minister zdrowia o "Wspólnie dla Zdrowia"
- Wypracowane w ramach "Wspólnie dla Zdrowia" wnioski będą podstawą długofalowej polityki zdrowotnej - zapowiedział minister Szumowski we wtorek (25 czerwca) podczas ostatniej konferencji w ramach debaty ''Wspólnie dla Zdrowia". Co miał na myśli? Między innymi wsparcie dla samorządowych programów prozdrowotnych, stworzenie ogólnopolskiego systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych i przekształcenie nadmiaru łóżek szpitalnych w nowotworzone oddziały opieki długoterminowej.

Minister Szumowski podkreślił, że analiza postaw Polaków wobec zmian w ochronie zdrowia wskazuje, że ci nie chcą rewolucji. - Rodacy nie chcą wywrócenia systemu do góry nogami, nie chcą, żeby system zmienił się z dnia na dzień w taki sposób, który doprowadzi do chaosu, problemów z zorientowaniem się pacjenta, gdzie i jak ma się diagnozować i leczyć. Dlatego przewidujemy działania sukcesywnie zaplanowane na rok po roku - podkreślił Szumowski i dodał: - To możliwe dzięki temu, że jest za co to robić.

Szumowski przypominał, że w roku 2019 publiczne wydatki na ochronę zdrowia przekroczą 100 miliardów złotych. - Te pieniądze są gwarantem tego, że poprawa w obszarze zdrowia staje się faktem - podkreślił. - Dzięki środkom finansowym możemy zainwestować w kadry, poprawiać warunki pracy i płacy. Ale jeśli nie zwiększymy liczby specjalistów, to nie będzie miał kto opiekować się pacjentami. Musimy zwiększyć liczbę studentów, poprawić sytuację w pielęgniarstwie, kształcić więcej fizjoterapeutów. To są wyzwania na kolejne lata – powiedział Łukasz Szumowski i podkreślił, że ważne jest także to, aby określić rolę i liczbę łóżek szpitalnych. - Nie likwidujmy ich od razu. Coraz więcej będziemy potrzebowali zasobów i specjalistów do pomocy osobom niesamodzielnym, w tym osobom starszym – przyznał minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Z rekomendacji stworzonych podczas debat "Wspólnie dla Zdrowia" wynika, że priorytetami w ochronie zdrowia powinno być:
- uruchamianie długofalowych programów ogólnopolskich redukujących najważniejsze zagrożenia zdrowotne,
- ustalenie minimalnego zakresu odpowiedzialności samorządów lokalnych i wsparcie merytoryczne dla samorządowych programów prozdrowotnych,
- wykorzystanie POZ i medycyny pracy do wprowadzenia bilansów zdrowia osób dorosłych,
- wprowadzenie do szkół przedmiotu "zdrowie", budującego wiedzę o zdrowiu i systemie opieki zdrowotnej oraz kształtującego umiejętności wdrażania zdrowego stylu życia,
- rozszerzenie kompetencji medycyny pracy o obowiązki wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych i przewlekłych,
- system motywacyjny zachęcający do korzystania z badań profilaktycznych i szczepień finansowanych ze środków publicznych,
- wprowadzenie zmian nakierowanych na osiąganie wyników zdrowotnych,
- premiowanie przez NFZ świadczeniodawców osiągających dobre efekty i wysoką jakość świadczeń,
- wprowadzenie oceny podmiotów leczniczych przez pacjentów,
- wprowadzenie mechanizmów finansowych ograniczających wydatki na leczenie szpitalne na rzecz leczenia ambulatoryjnego,
- stworzenie ogólnopolskiego systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych,
- powołanie Wojewódzkich Rad Zdrowia, upoważnionych do planowania i współdecydowania o dystrybucji środków finansowych,
- zintegrowanie systemu opieki zdrowotnej z systemem opieki społecznej nad osobami niesamodzielnymi,
- wydzielenie w stawce kapitacyjnej kwoty na badania diagnostyczne i wprowadzenie elementów oceny jakości mających wpływ na finansowanie POZ,
- rozdzielenie funkcji AOS przyszpitalnej oraz w lecznictwie otwartym, wydzielenie z ryczałtu szpitalnego oddzielnego budżetu na poradnie przyszpitalne z możliwością sumowania kosztów diagnostyki,
- przekształcenie nadmiaru łóżek szpitalnych w nowotworzone oddziały opieki długoterminowej,
- wprowadzenie PZZ - Podstawowego Zabezpieczenia Zdrowotnego, które polega na współpracy i wymianie informacji POZ, AOS i szpitali pierwszego poziomu sieci,
- wprowadzenie skutecznych mechanizmów koordynacji działania szpitali na szczeblu województwa, aby wyeliminować nieefektywne wykorzystanie zasobów,
- określenie zadań i uporządkowanie organizacji opieki wysokospecjalistycznej,
- premiowanie działań uzależniających finansowanie od wyników leczenia,
- zmniejszenie liczby specjalizacji lekarskich i wprowadzenie certyfikatów umiejętności,
- utworzenie dwóch nowych zawodów medycznych, to jest technika pielęgniarstwa oraz asystenta lekarza,
- zwiększenie kompetencji magistrów farmacji,
- poprawianie efektywności pracy personelu medycznego,
- wprowadzenie ulgi podatkowej na prywatne świadczenia zdrowotne o udowodnionej skuteczności,
- wprowadzenie dobrowolnego ubezpieczenia dodatkowego,
- umożliwienie dopłaty do technologii o standardzie wyższym niż gwarantowany,
- wprowadzenie dodatkowego ubezpieczenie pielęgnacyjne,
- opracowanie nowego algorytmu podziału środków pomiędzy wojewódzkie oddziały NFZ uwzględniający nowy model organizacji lecznictwa szpitalnego, prognozy demograficzne i dane z map potrzeb zdrowotnych,
- rozszerzenie obowiązku sprawozdawczego prywatnych świadczeniodawców w najważniejszych obszarach.

Przeczytaj także: "Szumowski o uldze podatkowej za prywatne leczenie" i "Minister Szumowski podsumował "Wspólnie dla Zdrowia"Minister Szumowski podsumował "Wspólnie dla Zdrowia".

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.