iStock

Farmacja kliniczna i szpitalna – raport

Udostępnij:
Ministerstwo Zdrowia publikuje „Raport 2022. Rozwiązania w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych” – dokument dotyczy farmacji klinicznej i szpitalnej oraz wsparcia kadr farmaceutycznych i ich rozwoju, a także wykazu badań zlecanych lub wykonywanych przez farmaceutów.
Nad dokumentem przez rok pracowali eksperci z ministerialnego osobowego zespołu – przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Biura Rzecznika Praw Pacjenta i uczelni medycznych, konsultanci krajowi farmacji szpitalnej i klinicznej, przedstawiciele samorządu aptekarskiego, lekarskiego i diagnostów laboratoryjnych oraz towarzystw farmaceutycznych i związków zawodowych zrzeszających farmaceutów.

Jakie są wnioski z prac?

– Polska uważana jest za jeden z najszybciej starzejących się krajów w Unii Europejskiej, co powoduje zwiększenie liczby osób cierpiących z powodu chorób przewlekłych i szybki wzrost populacji osób starszych, którą charakteryzuje wielochorobowość i związana z tym wielolekowość, niekiedy prowadząca do polipragmazji. Przy szybko zwiększającej się ofercie lekowej na rynku, coraz większych kosztach terapii, upowszechnianiu się zjawiska samoleczenia, a dodatkowo zmniejszających się zasobach kadr medycznych, a także ich starzeniu nie można w systemie opieki zdrowotnej nie wykorzystać potencjału farmaceutów i roli, jaką mogą, a nawet powinni pełnić w systemie ochrony zdrowia. W ostatnich latach rola ta stopniowo się zmienia. Następuje wyraźne przeorientowanie zainteresowań farmaceutów, dotychczas ukierunkowanych ściśle na wytwarzanie i dyspensowanie leków, ku aktywnemu rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb indywidualnych pacjentów, zapewnianiu im skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii, jak również ku aktywnemu uczestniczeniu w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych. Wykorzystanie pełnego potencjału wykształconych farmaceutów, będących jednym z filarów zawodów zaufania publicznego, jest jedyną drogą do wprowadzenia nowoczesnego modelu systemu ochrony zdrowia, gwarantującego poprawę opieki nad pacjentem, poprzez indywidualizację i optymalizację farmakoterapii, obniżenie kosztów leczenia finansowanych ze środków publicznych, jak również poprawę ekonomicznego funkcjonowania podmiotów leczniczych. Farmaceuci pragną zmian w systemie ochrony zdrowia, by móc spożytkować swoją wiedzę uzyskaną w toku wieloletniego kształcenia oraz doświadczenie zawodowe do wsparcia i współpracy z innymi zawodami medycznymi, ale przede wszystkim dla dobra pacjenta – piszą autorzy raportu, przedstawiając przy tym rekomendacje, co zrobić, aby zawód farmaceuty klinicznego mógł znaleźć właściwe miejsce w systemie ochrony zdrowia.

Rekomendacje – i nie tylko – poniżej.

Publikujemy raport w całości.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Rozwiązania w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych.

Przeczytaj także: „NFZ o zdrowiu – osteoporoza”, „Polacy w kolejkach – raport” i „Ile zarabiają lekarze – raport”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.