Fedorowski: Odsetek lekarzy POZ wśród wszystkich specjalistów to 24 proc., a nie 9!

Redaktor: Krystian Lurka
|
Źródło: KL
Z raportu "Health at a Glance 2018", przygotowanego dla krajów europejskich przez OECD i KE, wynika, że pod względem liczby lekarzy Polska zajmuje ostatnie miejsce w Unii, a w najtrudniejszej sytuacji znalazła się podstawowa opieka zdrowotna. Odsetek rodzinnych wynosi 9 proc. spośród wszystkich specjalności. Dane krytykuje Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali. - Po raz kolejny OECD podaje niewłaściwy wskaźnik lekarzy w Polsce - przyznaje i wylicza swoje wskaźniki.
Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali:
- Pierwsza sprawa, prawidłowy wskaźnik dla Polski wynika z porównania liczba lekarzy posiadających ważne prawo wykonywania zawodu (to aktualnie 132 139) i populacji Polski (to 37,97 mln obywateli). Zatem na 1000 obywateli przypada 3,48 lekarza, a OECD podaje 2,4!

Ktoś może stwierdzić, że część lekarzy nie pracuje w zawodzie, pracuje nie w naszym kraju albo pracuje w niepełnym wymiarze czasu. Pewnie tak, ale myśląc w ten sposób, należy wziąć pod uwagę fakt, że całkiem spora część polskich obywateli mieszka poza granicą (2,3 mln według GUS), a spora część lekarzy pracuje w nadwymiarze. Po uwzględnieniu tych uwarunkowań jaki będzie wskaźnik? Raczej nie 2,4!

Druga sprawa, lekarzy ze specjalizacją z medycyny rodzinnej jest według aktualnych danych jest 11 125, a więc odsetek to 8 proc., a nie 9 proc. jak podaje OECD. Podkreślę jednak, że polscy lekarze POZ to także interniści i pediatrzy. W raporcie Narodowego Funduszu Zdrowia pod tytułem "POZ, potencjał i jego wykorzystanie" czytamy, że jest 32 292 lekarzy zgłoszonych do realizacji umów z zakresu POZ. Porównując dane z NFZ i populację Polski, odsetek rodzinnych wśród lekarzy wszystkich specjalności to 24 proc.

Przeczytaj także: "Samotny jak polski lekarz".

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.