Wyślij
Udostępnij:
 
 
Archiwum prywatne

Finansowanie szpitali a centralizacja ►

Autor: Krystian Lurka |Data: 17.03.2021
 
 
– Zmiana struktury właścicielskiej nie rozwiąże problemów szpitalnictwa. Jednym z nich jest niedofinansowanie. Wprowadzając zmiany, trzeba policzyć związane z nimi koszty i zrekompensować je tym, którzy je mają ponosić, a tym rząd się nie zajął – mówi Bernadeta Skóbel z ZPP, potwierdzając to analizą raportów „Środki finansowe kierowane na lecznictwo szpitalne w Polsce na tle innych państw europejskich” i „Nakłady powiatów i miast na prawach powiatu na szpitale w latach 2015-2019”.
Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Związku Powiatów Polskich, omawiając pierwszy dokument, przyznaje, że w 2018 r. udział wydatków na szpitalną opiekę leczniczą i rehabilitacyjną wyniósł 2,0 proc. PKB. Polska zajmowała trzynaste miejsce pod względem PKB przeznaczanego na szpitalną opiekę leczniczą i rehabilitacyjną. Średnia dla poddanych analizie państw wyniosła 2,01 proc., a mediana 2 proc. PKB.

– Analizę bieżących publicznych nakładów na opiekę leczniczą i rehabilitacyjną per capita z uwzględnieniem siły nabywczej pieniądza wykazała, że w 2018 r. w Polsce wskaźnik ten wyniósł 672,2 dolary. Polska pod tym względem znalazła się w 2018 r. na ósmym miejscu od końca, podczas gdy średnia dla analizowanej grupy państw wyniosła 941,7 dolarów, a mediana 911,10. Z danych OECD wynika, że pod tym względem Polska znacznie odstaje od wysoko rozwiniętych krajów europejskich. Jeżeli spojrzymy na dane, które przedstawiają różnicę w nakładach per capita, z uwzględnieniem siły nabywczej pieniądza między 2018 r. a 2013 r., zauważymy, że Polska bardzo powoli zbliża się do osiągnięcia, poziomu porównywalnego z pozostałymi państwami europejskimi. Inaczej wygląda sytuacja, jeżeli miernikiem są wydatki na mieszkańca w ujęciu nominalnym. Wskaźnik ten został zaprezentowany w złotych polskich i wyniósł w 2018 roku 1124,2 zł. Biorąc pod uwagę omawiany wskaźnik, w 2018 r. Polska znalazła się na trzecim od końca miejscu, ustępując miejsca jedynie nieznacznie gorszym Węgrom i Łotwie. Średnia dla prezentowanej grupy państw wyniosła 3296,9 zł, zaś mediana 3359,1 zł. Corocznie więcej środków przeznaczanych na opiekę zdrowotną pochodzi z dobrowolnych systemów płatności. W 2018 roku w Polsce z dobrowolnych systemów płatności za opiekę zdrowotną pochodziło 285,8 zł. W 2018 roku Polacy dołożyli z własnej kieszeni do systemu opieki zdrowotnej 721,9 zł na mieszkańca, z czego jedynie 25,4 zł, tj. 3,52 proc., stanowiły środki na szpitalną opiekę leczniczą i rehabilitacyjną – wyjaśnia ekspertka „Menedżerowi Zdrowia”.

Bernadeta Skóbel mówi też o drugim raporcie – o wysokości poniesionych przez powiaty i miasta na prawach powiatu nakładów na szpitale.

– Od 2015 do 2019 r. powiaty i miasta na prawach powiatu wydatkowały na szpitale przeszło 3,5 mld zł – podkreśla ekspertka.Jeśli chcesz ściągnąć dokumenty, kliknij w: „Środki finansowe kierowane na lecznictwo szpitalne w Polsce na tle innych państw europejskich – członków OECD i „Nakłady powiatów i miast na prawach powiatu na szpitale w latach 2015-2019.

Przeczytaj także: „To ministerstwo niewłaściwie zarządza”, „O przekształceniu wszystkich szpitali w spółki medyczne – i nie tylko” i „O przekształceniu wszystkich szpitali w spółki medyczne – i nie tylko”.

 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.