Grzegorz Gielerak o normach pielęgniarskich w Wojskowym Instytucie Medycznym

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Krystian Lurka
|
Źródło: KL
- Wprowadzenie przepisów określających normy zatrudnienia pielęgniarek nie spowodowało, że konieczne było zwiększenia liczby etatów w Wojskowym Instytucie Medycznym. Jakkolwiek, w kontekście doniesień medialnych, sytuacja ta może się wydawać zaskakująca, to jednak jest w pełni uzasadniona - przyznał Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, w rozmowie z "Menedżerem Zdrowia".
Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie:
- Zadaniem oddziałów szpitalnych podmiotów wielospecjalistycznych jest dążenie do zapewnienia pacjentom kompleksowego charakteru świadczonych usług medycznych o wysokiej jakości i standardzie. Wynikająca stąd większa liczba zakresów realizowanych świadczeń wymusza, zgodnie z wymaganiami płatnika, posiadanie odpowiedniej jakościowo i ilościowo obsady kadrowej, co ostatecznie podwyższa liczbę pracowników personelu medycznego uczestniczących w opiece nad chorymi.

Dodatkowym czynnikiem, który wpływa na wielkość zatrudnienia personelu pielęgniarskiego w WIM jest wprowadzony przed ośmioma laty autorski program organizacji opieki nad pacjentem oparty o zespoły lekarsko-pielęgniarskie. Gwarantowana dzięki temu całodobowa opieka nad chorym, realizowana bezpośrednio przez członków zespołu prowadzącego proces leczenia zwiększa wymagania kadrowe po stronie personelu pielęgniarskiego o kolejne 10 proc.

Przedstawione przykłady pokazują, że wprowadzone wskaźniki regulujące wielkość zatrudnienia są adekwatne do potrzeb i oczekiwań, jakie powinny dziś spełniać polskie szpitale. Obowiązujące od wielu lat w odniesieniu do oddziałów szpitalnych świadczących kompleksową (wielozakresową) opiekę medyczną wymagania kadrowe uzasadniają stosowność wdrożenia nowych norm zatrudnienia, także w kontekście przyjętych obecnie normatywów. Co więcej, jak pokazuje przykład WIM, są bardzo dobrze odbierane przez personel oraz służą pacjentom stwarzając im lepsze warunki opieki w oddziałach szpitalnych o nie mniejszej niż dotychczas liczbie łóżek.

Przeczytaj także: "Dyrektorzy "wystawili" łóżka. Ale i tak stały puste".

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.