Wyślij
Udostępnij:
 
 

Hamankiewicz do Radziwiłła: Zasady zatrudniania osób na kluczowe stanowiska są zbyt liberalne

Źródło: KL, Naczelna Izba Lekarska
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 26.11.2016
 
 
- Zbyt liberalny zasady zatrudniania mogą prowadzić do nadużyć oraz pracy na kluczowych stanowiska osób, które nie są w stanie w sposób prawidłowy, gwarantujący bezpieczeństwo chorych, pełnić swych obowiązków - pisze Hamankiewicz w liście do Radziwiłła. Prezes NRL przyznaje też, że często o zatrudnieniu nie decydują kryteria merytoryczne, ale powiązania rodzinne lub towarzyskie.
Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w liście do ministra Konstantego Radziwiłła:
- Prezydium NRL zwraca się do ministra zdrowia o nowelizację przepisów ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej polegającą na wprowadzeniu obowiązku przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownika; zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem; ordynatora lub osoby kierującej oddziałem niebędącej ordynatorem; naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek; pielęgniarki oddziałowej, z zapewnieniem udziału samorządu lekarskiego w postępowaniach konkursowych.

Pojawiające się w mediach doniesienia o zatrudnianiu na stanowiskach osób kierujących oddziałem, które pełnią takie funkcje w wielu innych zakładach leczniczych dowodzą, że zasady zatrudniania osób na wyżej wymienione, kluczowe stanowiska pracy w zakładach leczniczych, są zbyt liberalne. Może to prowadzić do nadużyć oraz zatrudniania na tych stanowiska osób, które nie są w stanie w sposób prawidłowy, gwarantujący bezpieczeństwo chorych, pełnić swych obowiązków. Do samorządu lekarskiego docierają również sygnały wskazujące na to, że często o zatrudnieniu na kierowniczych stanowiskach w podmiotach leczniczych, które nie stosują procedur konkursowych, nie decydują kryteria merytoryczne, lecz powiązania rodzinne lub towarzyskie.

Rozszerzenie stosowania procedury konkursowej do obsady wyżej wymienionych stanowisk na wszystkie podmioty lecznicze zapewni racjonalność i transparentność podejmowanych w tym zakresie decyzji oraz podniesie poziom bezpieczeństwa chorych.

Dodatkowo, w ocenie prezydium NRL zasadne jest wprowadzenie do ustawy o działalności leczniczej obowiązku przekazania przez kierownika podmiotu leczniczego prezesowi okręgowej rady lekarskiej, informacji o osobie zatrudnionej na umowie o pracę lub umowie cywilnoprawnej na stanowisku ordynatora lub osoby kierującej oddziałem niebędącej ordynatorem. Informacja taka powinna obejmować imię i nazwisko zatrudnionego, numer prawa wykonywania zawodu, datę zatrudnienia oraz formę zatrudnienia. Posiadanie przez samorząd lekarski takich informacji pozwoli reagować na patologiczne i groźne dla bezpieczeństwa chorych sytuacje, w których ta sama osoba zatrudniona jest na stanowisku osoby kierującej kilkoma oddziałami w tym samym lub w kilku różnych zakładach leczniczych.

Przeczytaj także: "Dochodzący ordynator wieczorową porą kieruje czterema oddziałami naraz, w różnych miastach".
 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.