GIS

Inspekcję sanitarną czekają gruntowne zmiany

Udostępnij:
Służby inspekcji sanitarnej będą podlegały ministrowi zdrowia. Jednocześnie rząd likwiduje Państwową Inspekcję Sanitarną MSWiA. Sejmowa Komisja Zdrowia nie uwzględniła uchwały Senatu, który opowiedział się przeciwko tym zmianom.
Sejmowa Komisja Zdrowia zadecydowała o odrzuceniu uchwały Senatu dotyczącej noweli ustawy o państwowej inspekcji sanitarnej. Senat podjął wcześniej uchwałę o odrzuceniu projektu ustawy w całości. Jeśli sejm potwierdzi decyzje komisji kwalifikowaną większością głosów, ustawa trafi do podpisu prezydenta. - Tym samym rząd scentralizuje struktury sanepidu w Polsce. Nowela ustawy przewiduje bowiem, że minister zdrowia, za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego, będzie miał większe możliwości decydowania o realizacji zadań przez sanepid - pisze dziś portal „Prawo.pl”.

Senatorom zaś w projekcie nie spodobał się fakt, że rząd z dniem 1 lipca 2020 r. chce zlikwidować Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Senat uznał w uchwale, że tryb likwidacji tych służb może być niezgodny z Konstytucją. Przeciwko zmianie protestują związki zawodowe pracowników sanepidu podległego pod MSWiA. Wszystko przez to, że decyzja o likwidacji tej struktury została podjęta na etapie prac w Komisji Zdrowia, która dodała taką poprawkę do projektu. Bez wcześniejszych konsultacji ze środowiskiem.

Zgodnie z nowelą Główny Inspektor Sanitarny powoła i odwoła państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych i państwowych granicznych inspektorów sanitarnych (za zgodą wojewody). Z kolei państwowy wojewódzki inspektor sanitarny będzie powoływał i odwoływał państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych (po zasięgnięciu opinii wojewody).

Minister zdrowia, proponując zmiany uzasadniał, że reorganizacja w powoływaniu wojewódzkich i powiatowych inspektorów sanitarnych doprowadzi do ujednolicenia orzecznictwa i sposobu funkcjonowania inspekcji na terenie całego kraju.

Zmiany idą w kierunku pionizacji struktury sanepidu. Dotychczas powiatowego inspektora sanitarnego powoływał starosta. Dlatego posłowie opozycji, podczas wcześniejszych prac nad ustawą wnosili o to aby państwowego powiatowego inspektora sanitarnego powoływał i odwoływał państwowy wojewódzki inspektor sanitarny za zgodą starosty.

GIS będzie sprawował nadzór w obszarze zdrowia publicznego. - Będzie mógł bezzwłoczne i odpowiednio do zagrożenia uruchamiać służby sanitarno-epidemiologiczne w całym kraju. Takie działania będę podejmowane w przypadku wystąpienia zagrożenia publicznego, w szczególności zagrożenia epidemiologicznego lub zagrożenia jakości zdrowotnej żywności - czytamy na portalu „Prawo.pl”.
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.