Wyślij
Udostępnij:
 
 
Archiwum

Jak odpowiedzialnie inwestować w zdrowie Polaków

Źródło: Materiały prasowe firmy Servier
Redaktor: Iwona Kazimierska |Data: 03.09.2021
 
 
– Firma Servier jest i chce pozostać ważnym elementem bezpieczeństwa lekowego Polski – podkreśla Joanna Drewla, dyrektor generalna Servier Polska. Firma prezentuje „Raport wpływu Grupy Servier w Polsce” będący podsumowaniem oddziaływania inwestycyjnego, a także społecznego, edukacyjnego i rozwojowego.
– Zdajemy sobie sprawę z cywilizacyjnego wyzwania obecnych czasów oraz odpowiedzialności, która spoczywa na nas jako firmie farmaceutycznej, której leki stosują miliony chorych – przyznaje Joanna Drewla, dyrektor generalna Servier Polska.

– Wiemy, jak ważna jest konsekwentna realizacja strategii opierającej się na silnej pozycji krajowej produkcji leków, a także korzystaniu z substancji czynnych (API) pochodzących z fabryk europejskich spełniających wysokie europejskie standardy. Dzięki temu dostarczamy polskim pacjentom leki, które są skuteczne i – co najważniejsze – bezpieczne. Jesteśmy też świadomi faktu, jak ważne w tej strategii są konsekwentne, wieloletnie inwestycje w nowoczesne technologie produkcji leków, w rozwój, który realnie przekłada się na korzyści zarówno dla pacjentów, jak i dla polskiego przemysłu oraz polskiej gospodarki – dodaje.

Polska jednym z priorytetowych rynków
Podczas blisko 30 lat działalności firma Servier zainwestowała w Polsce ponad 866 mln zł. To pieniądze ulokowane w rozwój produkcji, działalność naukowo-badawczą, profilaktykę i edukację zdrowotną, a także w pracowników. Prowadząc działalność gospodarczą, firma Servier wspiera polską gospodarkę m.in. poprzez zatrudnienie, podatki, inwestycje w badania czy współpracę z polskimi dostawcami. Przez ostatnie 11 lat firma wypracowała w Polsce blisko 820 mln zł wartości dodanej.

Od 1992 r. Polska jest jednym z priorytetowych rynków dla Grupy Servier. W naszym kraju ulokowany jest piąty co do wielkości zakład produkcyjny Servier na świecie – Anpharm – w którym wytwarzane jest niemal 100 proc. leków Servier stosowanych przez polskich pacjentów. Są to głównie leki kardiologiczne, diabetologiczne i psychiatryczne. Dotychczasowa łączna wartość inwestycji Grupy Servier w Zakład Produkcyjny Anpharm wynosi ponad 195 mln zł. W najbliższych pięciu latach ta wartość inwestycji się podwoi.

– Firma Servier jest i chce pozostać ważnym elementem bezpieczeństwa lekowego Polski. Dzięki temu, że nasze leki produkowane są lokalnie z wykorzystaniem substancji czynnych wytwarzanych na terenie Unii Europejskiej, z zastosowaniem najwyższych standardów produkcji, jest to możliwe – podkreśla dyr. Drewla.

Postęp terapeutyczny, edukacja zdrowotna
Inwestycje w zdrowie Polaków to także duże nakłady finansowe w rozwój medycyny i stałe poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych. W warszawskim oddziale Międzynarodowego Ośrodka Badań Klinicznych od 1999 r. prowadzone są badania nad nowymi technologiami medycznymi. Ośrodek po dwóch latach działalności stał się samodzielną placówką, która dziś nadzoruje projekty badawcze faz I–III w Polsce, Czechach, na Słowacji, Ukrainie i w Gruzji.

Servier konsekwentnie od 2003 r. organizuje bezpłatne, ogólnopolskie i społeczne kampanie profilaktyczno-edukacyjne, m.in. „Servier dla serca” (dotychczas 18 edycji), „Forum przeciw depresji” (15 edycji), „Servier – wyłącz raka” (3 edycje). Celem tych kampanii jest zdrowotna edukacja polskiego społeczeństwa i zwiększanie wiedzy na temat profilaktyki przewlekłych chorób cywilizacyjnych, a także zachęcanie do wykonywania systematycznych badań diagnostycznych pozwalających na wykrycie schorzeń w ich początkowym stadium.

Wyzwania związane z pandemią COVID-19
Czas pandemii był wielkim wyzwaniem także dla firmy Servier.

– Na naszej firmie spoczęła szczególna odpowiedzialność za pacjentów, którzy na co dzień przyjmują leki firmy Servier. Niekwestionowanym priorytetem stało się utrzymanie ciągłości produkcji i tym samym leczenia pacjentów w tych szczególnie trudnych warunkach. Jednocześnie kluczowe było wsparcie ochrony zdrowia, zwłaszcza osób zaangażowanych bezpośrednio w walkę z pandemią – podkreśla dyr. Joanna Drewla.

Na walkę z COVID-19 w Polsce firma Servier przeznaczyła ponad 2,16 mln zł, które przekazane zostały na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników ochrony zdrowia – lekarzy, pielęgniarek, a także innych profesjonalistów medycznych. Dzięki firmie do szpitali trafiło blisko 260 tys. maseczek.

Jeśli chcesz ściągnąć raport, kliknij w: „Raport wpływu grupy Servier w Polsce”.

 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe