Wyślij
Udostępnij:
 
 

Jaki skład Odwoławczej Komisji Bioetycznej?

Źródło: KG/Ministerstwo Zdrowia
Redaktor: Kamila Gębska |Data: 06.07.2016
 
 
Minister Zdrowia podpisał nowelizację zarządzenia w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Bioetycznej. W jej składzie jest dziewięć osób. Kto?
Jak można przeczytać w ministerialnym zarządzeniu komisją powołano w celu rozpatrywania odwołań od uchwał komisji bioetycznych przy: okręgowej izbie lekarskiej, wyższej uczelni medycznej lub wyższej uczelni z wydziałem medycznym oraz przy instytucie badawczym.

Komisja pracować będzie w następującym składzie: dr n. prawn. Dobrochna Bach-Golecka; ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz; prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski; dr hab. n. med. Romuald Krajewski; dr n. med. Jacek Piątkiewicz; dr hab. n. hum. Janusz Sytnik-Czetwertyński; prof. dr hab. n. med. Ewa Tuszkiewicz-Misztal; prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka; dr n. prawn. Agata Wnukiewicz-Kozłowska.

Komisja wyraża opinie w sprawie odwołań oraz rozstrzyga inne sprawy związane z pracą Komisji w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy składu Komisji.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe