Wyślij
Udostępnij:
 
 

Janczewska-Radwan: System musi zapewniać równowagę między uczestnikami systemu

Źródło: KL
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 20.09.2017
 
 
- System musi gwarantować jasne i transparentne mechanizmy rozstrzygania sporów i dochodzenia praw - przyznaje minister do spraw systemu ochrony zdrowia w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC mówiąc o swojej wizji systemu. O przyszłości ochrony zdrowia będzie mowa również w trakcie konferencji "Wizja zdrowia – diagnoza i przyszłość”.
Anna Janczewska-Radwan, minister do spraw systemu ochrony zdrowia w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC:
- Zgadzam się z wizją systemu ochrony zdrowia zamieszczoną w dokumencie „Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020”, w którym czytamy, że system powinien być: zorientowany na dłuższe życie w zdrowiu, potrzeby obecnego i przyszłego pacjenta oparty na właściwych ilościowo i jakościowo zasobach, procesach i wartościach efektywnie zarządzanych i prawidłowo alokowanych. System powinien gwarantować powszechność ubezpieczenia zdrowotnego i zapewniać równy dostęp do świadczeń zdrowotnych. Powinien być zorientowany na pacjentów. Ważnym zadaniem jest kształtowanie postaw prozdrowotnych i zwiększanie poczucia osobistej odpowiedzialności za własne zdrowie. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego wymaga stworzenia systemu wydolnego i przejrzystego, w którym każdy pacjent otrzyma wysokiej jakości świadczenia zdrowotne bez zbędnej zwłoki i bez konieczności dokonywania nieprzewidzianych prawem opłat.

System powinien zapewniać równowagę między świadczeniobiorcami, świadczeniodawcami, płatnikiem i regulatorem. Musi gwarantować jasne i transparentne mechanizmy rozstrzygania sporów i dochodzenia praw. Konieczne jest, żeby zapewniał wzmocnienie roli lekarza POZ, jak i tworzył większe struktury świadczeniodawców stopniowo integrujących POZ i AOS z leczeniem szpitalnym.

Więcej o konferencji "Wizja zdrowia – diagnoza i przyszłość": na stronie internetowej: www.termedia.pl/Konferencje_Wizja zdrowia. Wydarzenie odbędzie się 3 października, w Warszawie. Program konferencji jest ciągle rozbudowywany.

Przeczytaj także: "Konstanty Radziwiłł objął patronatem "Wizję zdrowia – diagnoza i przyszłość", "Wizja w ochronie zdrowa? Nie ma, ale... powstanie. Podczas konferencji "Wizja zdrowia – diagnoza i przyszłość"i "Eksperckie wizje ochrony zdrowia".
 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.