Wyślij
Udostępnij:
 
 
Janczewska-Radwan i BCC oceniają resort i przedstawiają rekomendacje
 
Działy: Aktualności
W Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club. „Ministrowie” przedstawili rekomendacje na 2018 r. i wskazali zagrożenia. O czym mówi Anna Janczewska-Radwan, odpowiedzialna w gabinecie za zdrowie?
Za priorytet uznano przedstawienie zapowiadanych od początku 2017 roku przez Ministerstwo Zdrowia założeń do ustawy o Narodowej Służbie Zdrowia, która ma określać zasady funkcjonowania i finansowania systemu ochrony zdrowia. - Nadal niezwykle ważne jest, szczególnie w sytuacji nowego premiera i nowego ministra zdrowia, poznanie szczegółowych intencji rządu dotyczących proponowanych przez rząd zmian – czytamy w raporcie BCC.

Za kolejny priorytet uznano przeprowadzenie ponadpartyjnej debaty na temat finansowania ochrony zdrowia i możliwości zwiększenia nakładów na nią z udziałem przedstawicieli interesariuszy rynku ochrony zdrowia. Gabinet uznał, że wzrost nakładów do 6% PKB do 2025 roku jest dalece niewystarczający i nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków.

Autorzy chcą także wypracowanie systemowych rozwiązań w zakresie narastających problemów i niedoborów kadrowych w ochronie zdrowia.

W podsumowaniu dotychczasowych działań rządu za działanie zasługujące na aprobatę BCC ocenia wskazanie przez premiera Mateusza Morawieckiego w swoim expose zdrowia jako priorytetu państwa. - Żaden z poprzedników premiera Morawieckiego po 1989 roku nie wskazywał tej sfery życia i gospodarki, tak ważnej dla każdego Polaka, jako tak wysoki priorytet swoich działań – zauważa Anna Janczewska-Radwan.

Zdaniem Gospodarczego Gabinetu Cieni mianowanie nowego ministra zdrowia pana Łukasza Szumowskiego jest również potwierdzeniem nowego podejścia rządu do rozwiazywania nabrzmiałych problemów w ochronie zdrowia. Otwartość ministra na dialog ze środowiskiem, poparta wznowionymi rozmowami z rezydentami oraz spotkania ministra z przedstawicielami różnych organizacji, są póki co optymistycznym symptomem.

Za kolejne działania zasługujące na aprobatę uznano przedstawienie przez nowego ministra zdrowia swoich priorytetów na najbliższe 2 lata (tj. innowacyjności, informatyzacji, efektywności, dialogu i odbiurokratyzowania ochrony zdrowia) oraz wprowadzenie monitorowania przez ministerstwo zdrowia skutków funkcjonowania ustawy o sieci szpitali z października 2017 roku,

Gabinetowi podoba się także prowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia rozmów z Bankiem Światowym na temat restrukturyzacji zadłużenia systemu zdrowia i pomysł powołania Agencji ds. Restrukturyzacji. - Pan minister Łukasz Szumowski powinien nadać odpowiednio wysoką rangę tym rozmowom i jak najszybciej doprowadzić do utworzenia Agencji ds. Restrukturyzacji. Temat zadłużenia ochrony zdrowia od szeregu lat pozostaje nie załatwiony i pogłębia się w niepokojący sposób w ostatnich latach, sięgając aktualnie kwoty zobowiązań w wysokości 11,3 mld zł. Wymaga on jak najszybszych rozwiązań systemowych regulujących ten aspekt finansowania ochrony zdrowia i zapobiegających na przyszłość takiemu zadłużaniu się placówek ochrony zdrowia – pisze BCC.

Za zagrożenie dla gospodarki i przedsiębiorców Gabinet Cieni uznał nowelizację ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, której wejście w życie zaplanowane jest 1 stycznia 2019 roku, zakładająca „upaństwowienie" systemu ratownictwa medycznego. W ocenie gabinetu taki zwrot w obowiązujących przepisach oznacza dyskryminację i eliminację niepublicznych świadczeniodawców wykonujących dotychczas tego typu świadczenia, brak stabilności przepisów prawa w Polsce i prowadzi do podważania zaufania do państwa.

Kolejne zagrożenia to opóźnienia w pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo Farmaceutyczne i nowelizacji ustawy refundacyjnej oraz brak kontynuacji reformy koszyka świadczeń gwarantowanych, który od wielu lat nie był przeglądany i weryfikowany pod względem dostępności środków finansowych. - Uporządkowanie koszyka powinno być działaniem niezbędnym przed podjęciem decyzji o zwiększeniu finansowania ochrony zdrowia – twierdzi Gabinet Cieni.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe