Wyślij
Udostępnij:
 
 
Agnieszka Sadowska/Agencja Gazeta
Jerzy Ładny: Wprowadzenie jednolitego triażu poprawi bezpieczeństwo pacjentów
Źródło: Polska Agencja Prasowa
Autor: Krystian Lurka |Data: 02.07.2019
 
 
- Wprowadzenie jednolitego systemu triażu w szpitalnych oddziałach ratunkowych poprawi bezpieczeństwo pacjentów, a ciągła ocena ich stanu umożliwi szybkie reagowanie w razie jego zmiany - mówi prof. Jerzy Ładny, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej.
- Dziś funkcjonują w Polsce 232 szpitalne oddziały ratunkowe, z których wiele miało już własne systemy triażowe. Problem polegał na tym, że nie były jednolite. Rozporządzenie w sprawie SOR ma tę kwestię uregulować i wprowadzić system TOPSOR - przyznaje prof. Ładny w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Jak zmiany w szpitalnych oddziałach ratunkowych będą wyglądały w praktyce?

- Pacjent do szpitalnego oddziału ratunkowego może trafić przywieziony przez zespół ratownictwa medycznego, może też zgłosić się osobiście. Każdy z pacjentów poddany zostanie ocenie pilności jego przyjęcia przez triażystę, czyli wykwalifikowanego pracownika medycznego w wyznaczonym na SOR-ze pomieszczeniu. To novum w skali kraju, dotychczas nie było w tej kwestii uregulowań prawnych, a każdy z naszych pacjentów oczekuje od personelu SOR zapewnienia poczucia intymności, przestrzegania tajemnicy lekarskiej - wyjaśnia prof. Ładny i dodaje: - Ponieważ stan pacjenta może się zmienić, rozporządzenie wprowadza także konieczność ponownej oceny stanu klinicznego pacjenta w kwestii sprawdzenia, czy nie wymaga on przekwalifikowania do grupy o wyższym priorytecie. TOPSOR jest systemem informatycznym, który w założeniu usprawni proces triażowania.

Jakie są słabe strony wprowadzonych zmian?

- Głównym problemem wydają się sprawy związane z niedoborami kadrowymi, a także z potrzebą integracji TOPSOR z systemem informatycznym szpitala oraz szkoleniami personelu. Ten problem Ministerstwo Zdrowia zamierza rozwiązać wzrostem nakładów finansowych na SOR-y. Od 1 lipca 2019 r. stawka bazowa wzrasta 10-15 proc., a wkrótce też powstanie zespół w centrali NFZ, którego zadaniem będzie urealnienie wyceny procedur wykonywanych na SOR-ach - odpowiada Ładny.

Zmiany w szpitalnych oddziałach ratunkowych
Od poniedziałku (1 lipca) obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia wprowadzające zmiany w zasadach zarządzania szpitalnymi oddziałami ratunkowymi i wprowadzenie ujednoliconego systemu segregacji medycznej przy wykorzystaniu narzędzia TOPSOR.

Co wynika z rozporządzenia? Między innymi to, że:
- do szpitalnego oddziału ratunkowego będą przyjmowani pacjenci zgłaszający się samodzielnie, przywiezieni przez zespoły ratownictwa medycznego, jednostki współpracujące z systemem, zespoły wyjazdowe w ramach zabezpieczenia imprez masowych, a także przywiezieni przez zespoły w ramach działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz zespoły transportu sanitarnego na podstawie zlecenia lekarza, w ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- system TOPSOR będzie mierzyć czas dla każdego pacjenta oddzielnie, prognozować czas oczekiwania, analizować parametry medyczne i przydzielać do odpowiednich kategorii. Poszczególne kolory przydzielane pacjentom oznaczać będą stopień pilności oczekiwania na wizytę lekarską,
- osoby oczekujące w SOR będą pozostawały pod nadzorem personelu odpowiedzialnego za segregację medyczną, a w razie konieczności poddawane ponownej ocenie stanu klinicznego, nie rzadziej jednak niż co 1,5 godziny.

Jeśli chcesz ściągnąć rozporządzenie, kliknij w: "Rozporządzenie ministra zdrowia z 27 czerwca 2019  r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego"

Przeczytaj także: "Zmiany w szpitalnych oddziałach ratunkowych" i "Adrzej Matyja: Numerki nie usprawnią pracy SOR".

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe