Jest nowy prezes Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych

Udostępnij:
Michał Chrobot, kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii został wybrany prezesem zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.
Nowy zarząd został wybrany podczas walnego zebrania członków PTKM, które odbyło się w Kielcach w ramach ogólnopolskiej konferencji dotyczącej ewidencji świadczeń zdrowotnych, zorganizowanej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Michał Chrobot jest absolwentem Wydziału Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie, prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Od początku pracy jest związany z systemem ochrony zdrowia, karierę zawodową zaczynał w 2001 roku w Świętokrzyskiej Regionalnej Kasie Chorych w Kielcach i kontynuował w późniejszym Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 2008 roku pracuje w ŚCO, od 2010 roku kieruje Działem Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej ŚCO. Jest członkiem PTKM i Stowarzyszenia Menedżerów Ochrony Zdrowia.

Nowy prezes zastąpił ustępującego z tej funkcji dr Erwina Strzesaka z Wielkopolskiego Centrum Onkologii, twórcę PTKM. W skład nowego zarządu PTKM weszli również: dr n. med. Beata Jagielska z Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie, Katarzyna Ożóg z Centrum Onkologii – Instytutu Oddziału w Krakowie, Renata Wachowicz z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Joanna Tomasik z ŚCO. Powołano również sekcje do spraw poszczególnych sektorów ochrony zdrowia: onkologii, lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

– Chcielibyśmy skupić pod egidą towarzystwa wszystkich ekspertów ds. kodowania, rozliczeń i statystyki medycznej, bo to są ludzie, którzy potrafią przełożyć na realia idee decydentów w sferze ochrony zdrowia. Bo często świetne pomysły nie do końca sprawdzają się w praktyce, dlatego, że brakuje osób, które potrafią przewidzieć konsekwencje różnych zmian. Chcemy służyć swoją wiedzą praktyczną – mówi Michał Chrobot, nowy prezes zarządu głównego PTKM.

Walne zebranie PTKM podjęło również uchwałę programową, w której wnioskuje do decydentów o ograniczenie nieustannego reformowania systemu ochrony zdrowia. W Polsce jest ponad dwa tysiące osób zajmujących się ewidencjonowaniem i kodowaniem świadczeń medycznych, w skład Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych wchodzi 80 osób.
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.