Wyślij
Udostępnij:
 
 
Jest zarządzenie dotyczące skali TISS-28
 
Działy: Aktualności
Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w świadczeniach wysokospecjalistycznych. Zmiany dotyczą skali TISS-28.
Wprowadzana zmiana, polegająca na aktualizacji załączników nr 3a i 3b do zarządzenia, ma na celu zachowanie jednolitych zasad rozliczania skali TISS-28 w ramach umów na udzielanie świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne i w świadczeniach wysokospecjalistycznych i stanowi konsekwencję zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 119/2017/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Brzmienie załączników dotyczących skali TISS-28 było przedstawione do konsultacji publicznych w ramach konsultacji obowiązującego od 1 stycznia 2018 r. zarządzenia Nr 119/2017/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Nowelizacja zarządzenia nr 58/2016/DSOZ nie wpłynie zasadniczo na zwiększenie kosztów finansowania świadczeń.

Zarządzenie do przeczytania na stronie internetowej Narodowego Fundusz Zdrowia w zakładce: Zarządzenie nr 120/2017/DSOZ z 5 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów świadczeniach wysokospecjalistycznych".
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe