Łukasz Cynalewski/Agencja Wyborcza.pl

Karawana idzie dalej – minister odpowiedział na krytykę ►

Udostępnij:
– Niestety, w związku ze zbliżającą się kampanią wyborczą wszystko zaczyna nabierać ciężaru politycznego. Także dyskusje dotyczące ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta – ocenił minister zdrowia Adam Niedzielski, komentując decyzję Senatu o odrzuceniu przepisów i dodając, że „nie przesądziły o tym argumenty merytoryczne”.
31 marca w stolicy województwa pomorskiego odbyła się – zorganizowana przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku i Biuro Rzecznika Praw Pacjenta – konferencja, podczas której mówiono o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Wziął w niej udział szef resortu zdrowia, który nie pominął procedowania przepisów w parlamencie.

Minister skomentował decyzję Senatu z 30 marca – wtedy przedstawiciele izby wyższej odrzucili projekt ustawy. Było między innymi o niekonstytucyjności przepisów.

– Karawana idzie dalej – zaczął Adam Niedzielski.

– Niestety, w związku ze zbliżającą się kampanią wyborczą wszystko zaczyna nabierać ciężaru politycznego. Dyskusje stają się coraz bardziej upolitycznione. W Senacie buzię wycierano sobie słowem „niekonstytucyjność”. To są jakieś absurdy. Czasami zastanawiam się, czy osoby, które formułują pewne zarzuty, w ogóle czytały ustawę – stwierdził szef resortu.

Minister mówił też, że „środowisko lekarskie bezpodstawnie powołuje się na doświadczenia innych krajów w zakresie braku odpowiedzialności karnej lekarzy za popełnione błędy”.

– Pada zarzut, że wszędzie na świecie stosuje się całkowite odstąpienie od karania lekarzy, czyli zamiast instytucji nadzwyczajnego złagodzenia środowisko proponuje zniesienie odpowiedzialności karnej. W żadnym kraju w Europie nie ma takiego rozwiązania – przekonywał minister.

Adam Niedzielski podkreślił też, że „wbrew pojawiającym się sugestiom ustawa nie pogarsza sytuacji prawnej lekarzy”.

– Ustawa wprowadzi nadzwyczajne złagodzenie kary – podkreślił.

– Uchwalenie jej da większe możliwości obrony środowisku lekarskiemu, bo wprowadzi nową możliwość, to jest obronę w przypadku błędów medycznych, której w tej chwili nie ma – tłumaczył.

Mówił też, że „w ustawie przewidziano zmianę dotychczasowych zasad akredytacji podmiotów leczniczych”.

Zgodnie z nowymi przepisami udzielał będzie jej minister zdrowia, a Narodowy Fundusz Zdrowia przejmie zadania Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Lecznice będą musiały natomiast spełnić nowe, wyższe wymagania. To nie spodobało się części świadczeniodawców, którzy stwierdzili, że jest to sprzeczne z zasadą obiektywizmu i niezależności.

– Zarządzania jakością w filozofii tej ustawy nie można pozostawiać z boku. Ono ma być przedmiotem rozliczania działalności leczniczej, a jeżeli ma być przedmiotem rozliczenia, to kto inny, jak nie płatnik, miałby się tym zajmować? – spytał retorycznie minister, podkreślając, że „to właśnie płatnik powinien egzekwować jakość, a nie CMJ, który na podstawie opracowanych standardów wyda ocenę”.

– Pojęcie jakości jest zdecydowanie szersze niż akredytacja. W przypadku akredytacji raz na kilka lat przeprowadza się audyt i stwierdza się, czy standardy funkcjonują, czy zostały wdrożone. Mówiąc o jakości, wprowadzamy element pomiaru wskaźnikowego, czyli mamy de facto dwa aspekty podejścia do jakości. Jeden na podstawie wskaźników, które są konkretnie mierzone, a drugi to wypełnianie pewnych standardów – tłumaczył minister, podkreślając, że „to fundusz będzie mierzył i nadzorował jakość w placówkach ochrony zdrowia – będzie też wobec tego pomiaru definiował standardy, jakie powinny spełniać jednostki”.

– Nie jestem natomiast przekonany co do tego, czy audyty będą przeprowadzali pracownicy płatnika. Być może będą one wykonywane na zlecenie przez audytorów dostępnych na rynku i wynajmowanych – zastanawiał się.

– Fundusz będzie identyfikował obszary, w których lecznice muszą „podgonić”, a standardy będą wskazówką, któremu obszarowi trzeba się przyjrzeć dokładnie, bo za chwilę będzie mierzony i weryfikowany. Ta filozofia przeniesienia odpowiedzialności za jakość na NFZ ma spowodować, że nie będzie ona hobbystycznym zadaniem, tylko elementem rozliczenia w systemie opieki zdrowotnej – przekonywał.

Fragment konferencji do obejrzenia poniżej.Konferencja w całości do obejrzenia na stronie internetowej: www.youtube.com/4531.

Przeczytaj także: „Projekt ustawy o jakości odrzucony – resort zaskoczony” i „Projekt ustawy o jakości niezgodny z konstytucją?”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.