iStock

Kary za odmowę aborcji to działanie pozorowane

Udostępnij:

Proponowane przez resort rozwiązanie nie zapewni realnej możliwości przerywania ciąży. Ta zależy od tego, czy będą zatrudniani lekarze gotowi nie korzystać z klauzuli sumienia.

Powyższe to sprzeciw przedstawicieli Związku Powiatów Polskich zapisany w uwagach wniesionych do projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Co się nie podoba?
Proponowane rozwiązanie zakłada, że szpital, który ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń w zakresie ginekologii i położnictwa, w przypadkach, gdy aborcja jest dopuszczalna przepisami prawa, będzie zobowiązany do wykonywania świadczeń zakończenia ciąży. Zgodnie z projektem obowiązek ma zostać wykonany „w miejscu udzielania świadczeń, niezależnie od powstrzymania się przez lekarza od wykonania świadczenia, z powołaniem się na klauzulę sumienia”. Oznacza to, że szpital ma tak zorganizować udzielanie świadczenia, aby któryś z lekarzy mógł wykonać zabieg.

Jeśli placówka nie wywiąże się z tego zobowiązania, będzie można rozwiązać z nią kontrakt i nałożyć karę w wysokości 2 proc. kwoty zobowiązania wynikającego z umowy szpitala z funduszem.

Argumenty przeciw
– Projekt opiniujemy negatywnie. Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie jest dokumentem, w którym można rozwiązywać problemy ustawowe. Przerzucanie problemu korzystania przez lekarzy z tzw. klauzuli sumienia na podmioty lecznicze w sytuacji, jeżeli daną procedurę mogą wykonać tylko lekarze, będzie kłopotem przede wszystkim w mniejszych podmiotach leczniczych, które mogą nie być w stanie zapewnić zastępstwa, jeśli wszyscy zatrudnieni w placówce ginekolodzy skorzystają z klauzuli – pisze w uwagach do projektu radczyni prawna Bernadeta Skóbel, reprezentująca Związek Powiatów Polskich.

– Alternatywnym rozwiązaniem jest wprowadzenie zasady art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, że powoływanie się na klauzule sumienia jest wyłączone w przypadku udzielania świadczeń gwarantowanych, o których mowa w art. 5 pkt 35 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wskazuje ekspertka, dodając, że „w ocenie związku przerzucanie na podmioty lecznicze nierozwiązanego problemu, jakim jest nadużywanie przez lekarzy klauzuli sumienia – jeśli się weźmie pod uwagę ograniczone przesłanki legalnego przerwania ciąży – jest wyrazem skrajnie nieuczciwego podejścia do placówek medycznych”.

– Proponowane przez resort rozwiązanie nie zapewni realnej możliwości uzyskania świadczenia zakończenia ciąży. Ta bowiem zależy od możliwości zatrudniania lekarzy gotowych nie korzystać z klauzuli sumienia. Proponowane przez resort rozwiązanie jest działaniem pozorowanym. Kary za odmowę przeprowadzenia aborcji to działanie pozorowane – czytamy w dokumencie.

Udostępniamy dokument w całości.Przeczytaj także: „Rozporządzenie w sprawie aborcji”, „Aborcja – kiedy prokurator będzie ścigać, a płatnik zerwie kontrakt?”, „Aborcja – rekomendacje”, „Liberalizacja prawa – tylko dzięki referendum”, „Aborcja – premier zapowiedział zmiany”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.