Klauzula sumienia: RPO domaga się więcej praw dla pacjentów

Redaktor: Marta Koblańska
|
Źródło: TOK FM/MK
Pacjent powinien mieć prawo do informacji, gdzie może uzyskać dane świadczenie medyczne jeśli doświadczy odmowy jego wykonania przez lekarza ze względu na światopogląd - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich i monituje o ustanowienie odpowiedniego mechanizmu resort zdrowia.
W wystąpieniu do ministra Konstantego Radziwiłła RPO przypomniał, że na początku października Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepis nakładający na lekarza powstrzymującego się od wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jego sumieniem obowiązek wskazania realnych możliwości uzyskania takiego świadczenia u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym.

Od wejścia orzeczenia w życie nie określono mechanizmu, który pozwoli pacjentowi uzyskać taką informację, tym samym - jak podkreślił Bodnar - w polskim porządku prawnym nie istnieje podmiot zobowiązany do wskazania pacjentowi, gdzie może wykonać świadczenie, którego mu odmówiono.

Zdaniem rzecznika istniejący stan prawny stanowi zagrożenie dla realizacji praw pacjenta zagwarantowanych w konstytucji.

Rzecznik przypomniał, że choć TK zakwestionował przepis zobowiązujący lekarza do wskazania innych możliwości uzyskania świadczenia, jednak zdaniem Trybunału ustawodawca mógł i powinien zastosować inne, bardziej efektywne, sposoby informowania pacjenta o realnej możliwości wykonania świadczenia, którego mu odmówiono.
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.