Wyślij
Udostępnij:
 
 

Lekarze z Gryfic będą mogli się konsultować ze specjalistami z całej Europy

Źródło: AL
Redaktor: Aleksandra Lang |Data: 31.01.2014
 
 
Wczoraj podpisano umowę o dofinansowanie wartego 4,5 mln zł projektu „Rozbudowa sieci szerokopasmowej dla jednostek medycznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach w celu stworzenia usługi nowej generacji NGA”.
Projekt zostanie zrealizowany w ramach Osi 3: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”, Działania 3.1: „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Urząd Marszałkowski reprezentował wicemarszałek Andrzej Jakubowski, a beneficjenta dyrektor SPZZOZ w Gryficach Jacek Pietryka. W prezentacji towarzyszącej podpisaniu umowy przedstawiono cele i korzyści wynikające z tego przedsięwzięcia.
Program jest kontynuacją i rozwinięciem projektu „Budowa infrastruktury Technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego - w celu dostępu do szerokopasmowego internetu” zrealizowanego w latach 2011-2014 przez SPZZOZ w Gryficach w partnerstwie ze Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o., powiatem gryfickim oraz gminami Gryfice, Płoty i Resko. Wymienione projekty będą komplementarne i spójne. W poprzednim programie wybudowano około 45 km sieci szerokopasmowej łączącej szpitale, urzędy i podległe im placówki (m.in. szkoły) oraz zamontowano publiczne punkty dostępu dla mieszkańców Gryfic. Projekt obejmował tereny Goleniowa, Koszalina, Gryfic, Płotów i Reska. Nowy zakłada rozbudowę infrastruktury teletechnicznej i umożliwienie dostępu do szerokopasmowego internetu pracowniom mammograficznym, laboratoriom, zakładom radiologii i innym podmiotom współpracującym lub należącym do SPZZOZ w Gryficach. Będzie zrealizowany na terenie miast: Goleniów, Stargard, Łobez. Dodatkowo w głównej serwerowni SPZZOZ w Gryficach zostaną zamontowane nowoczesne urządzenia sieciowe i służące przetwarzaniu i gromadzeniu danych. Dzięki temu przedsięwzięciu, dokonany zostanie postęp w zakresie jakości wykonywanych badań i otrzymywania wyników. Placówki SPZZOZ w Gryficach będą mogły przesyłać w bardzo krótkim czasie duże ilości danych zarówno między sobą, jak i wykonywać zdalne konsultacje ze specjalistycznymi szpitalami z całej Europy. Szacowany koszt projektu wynosi około 4,5 mln zł, z czego 75 proc. funduszy będzie pochodzić z dofinansowania. Zakończenie projektu przewiduje się na I kwartał 2015 r.
 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe