Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Lista innowacyjnych technologii lekowych stosowanych w chorobach rzadkich

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 19.05.2021
 
 
Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę pięciu innowacyjnych technologii lekowych, które są stosowane w chorobach rzadkich, a mogą być finansowane z budżetu Funduszu Medycznego.
Na liście wymieniono:
– giwosyran sodowy stosowany w leczeniu ostrej porfirii wątrobowej (AHP) u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat,
– imlifidazę do odczulania u wysoko immunizowanych dorosłych biorców przeszczepu nerki,
– lumazyran sodu do leczenia pierwotnej hiperoksalurii typu 1,
– onasemnogen abeparwowek stosowany u chorych na rdzeniowy zanik mięśni (SMA) 5Q z bialleliczną mutacją genu SMN1 i klinicznym rozpoznaniem SMA typu 1 lub chorych z rdzeniowym zanikiem mięśni 5Q z bialleliczną mutacją genu SMN1 i z nie więcej niż trzema kopiami genu SMN2;
– pretomanid stosowany w leczeniu gruźlicy lekoopornej (MDR/XDR).

W tym kontekście pojawił się powołany pod koniec 2020 roku Fundusz Medyczny, którego celem jest finansowanie technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności.

Przepisy
Zgodnie z przepisami ustawy z 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przekazał ministrowi zdrowia listę z jedenastoma technologiami lekowymi. Po zaczerpnięciu opinii konsultantów krajowych oraz Rady Przejrzystości i rzecznika praw dziecka szef resortu wybrał pięć. Zainteresowane podmioty otrzymały informację, że mogą składać wnioski refundacyjne związane z wymienionymi technologiami. Będą one dostępne dla pacjentów jedynie, gdy podmioty odpowiedzialne pozytywnie odpowiedzą na opublikowaną informację i złożą przewidziane przepisami wnioski o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu. Kolejny krok - Ministerstwo Zdrowia może wydać pozytywną opinię po przeprowadzonym na wniosek podmiotów postępowaniu administracyjnym obejmującym m.in. negocjacje cenowe z Komisją Ekonomiczną. Wtedy innowacyjne technologie lekowe będą dostępne dla polskich pacjentów.

Jeśli chcesz ściągnąć szczegółowy opis technologii lekowych zawierający informację o kryteriach włączenia do leczenia, dawkowaniu leków, monitorowaniu leczenia i zakresu przekazywania informacji sprawozdawczo-rozliczeniowych, kliknij w: Lista innowacyjnych technologii lekowych stosowanych w chorobach rzadkich.
 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe