123RF

MZ zapewnia, że pielęgniarki i położne POZ doczekają się wyceny świadczeń

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Monika Stelmach
|
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych domaga się, aby Ministerstwo Zdrowia wzorem pielęgniarek i położnych AOS wyceniło porady również dla POZ. Resort w odpowiedzi na pismo zapewnia, że prace nad ustaleniem stawek już się rozpoczęły.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w lipcu br. wystosowała pismo do Ministerstwa Zdrowia w sprawie pilnej wyceny porady pielęgniarki oraz porady położnej POZ.

– Świadczenia zdrowotne realizowane w ramach porady pielęgniarki i położnej w AOS zostały wycenione w zarządzeniu prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 182/2019/DSOZ z 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Szczegółowa wycena procedur dotyczyła świadczeń gwarantowanych w ww. poradniach specjalistycznych, np.: oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki, wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej, usunięcie szwów ze ściany jamy brzusznej – czytamy w piśmie NRPiP.

NRPiP wskazuje, że poradę pielęgniarki POZ i położnej POZ należy wycenić analogicznie jak w przypadku porady pielęgniarki i położnej w AOS. Zasadne byłoby przyjęcie wyceny dla każdego zakresu świadczenia objętego poradą pielęgniarki POZ:
– profilaktyka chorób i promocja zdrowia,
– dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego,
– ordynowanie leków zawierających substancje czynne,
– wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji leczenia,
– ordynowanie wyrobów medycznych,
– wystawianie skierowania na wykonanie badań diagnostycznych,
oraz dla każdego zakresu świadczenia objętego poradą położnej POZ:
– porada dla kobiet z chorobami ginekologicznymi i onkologii ginekologicznej,
– dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego,
– ordynowanie leków zawierających substancje czynne,
– wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji leczenia,
– ordynowanie wyrobów medycznych,
– wystawianie skierowania na wykonanie badań diagnostycznych,
– wykonywanie oraz interpretacja badania KTG u kobiety ciężarnej.

NRPiP przypomina w piśmie, że w pracach przy tworzeniu porady pielęgniarki POZ, położnej POZ brali udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia z departamentów: Pielęgniarek i Położnych, Polityki Lekowej i Farmacji, Analiz i Strategii, Prawnego, a także przedstawiciele NFZ. Wypracowany finalnie projekt porady pielęgniarki POZ, położnej POZ rozgraniczał świadczenia zdrowotne, jakie powinny być wykonywane odrębnie od świadczeń realizowanych w ramach stawki kapitacyjnej.

Jak twierdzi w piśmie do ministerstwa NRPiP, wprowadzenie rozporządzeniem ministra zdrowia porady pielęgniarki POZ oraz porady położnej POZ stanowi realizację postulatów ujętych w § 1 ust. 6 porozumienia z 9 lipca 2018 r. zawartego między Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a ministrem zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego NRPiP oczekuje pilnej wyceny ww. porad w celu ich kontraktowania przez świadczeniodawców.

Ministerstwo odpowiada na pismo NRPiP
MZ w odpowiedzi na pismo przypomina, że minister zdrowia 8 lipca powołał zespół do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej, do którego zadań należeć będzie m.in. określenie wyceny świadczeń pielęgniarek i położnych POZ.

– Jednym z elementów prac podejmowanych przez ww. zespół, wpisujących się w przywołane wypracowanie zmian w zakresie finansowania POZ, będzie także wnioskowana porada pielęgniarki oraz położnej POZ. Nowe rozwiązania przełożą się na zapewnienie odpowiedniego dostępu do świadczeń z zakresu POZ oraz właściwej jakości ich realizacji, wskazując prawidłowy kierunek zmian, korzystnych zarówno dla świadczeniodawców, jak i pacjentów. Wypracowane regulacje prawne przełożą się również na nowe podejście do zagadnień finansowania POZ – czytamy w piśmie.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.