iStock

Marchewka dla studenta

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krystian Lurka
|
Stypendia i bezzwrotne dofinansowanie kształcenia dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów – to ma zachęcić do studiowania na kierunkach medycznych.
W wykazie prac legislacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą „System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych oraz podjęcia zatrudnienia w zawodzie na lata 2022–2026” – zapowiedziano i wyliczono, że „dzięki systemowi ma wykształcić się większa liczba absolwentów kierunków medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem:
– lekarzy,
– lekarzy dentystów,
– pielęgniarek,
– położnych,
– ratowników medycznych,
– farmaceutów,
– diagnostów laboratoryjnych,
– fizjoterapeutów”.

– Projekt powstał, aby rozwiązać problem niedoboru kadr medycznych, a jego realizację przewidziano na lata 2022–2026 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – wyjaśniono w projekcie, dodając, że „dzięki zachętom nastąpi zwiększenie liczby osób podejmujących studia na kierunkach medycznych i rozpoczynających pracę w zawodach medycznych”.

W projekcie wymieniono, że „w programie przewidziano następujące formy wsparcia:
– dla studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, analityka medyczna, fizjoterapia oraz farmacja – stypendia dla najlepszych studentów,
– dla studentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne:
• stypendia dla osób podejmujących studia,
• bezzwrotne dofinansowanie kształcenia studentów,
• mentoring w formie praktyk studenckich,
– dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne – mentoring w formie profesjonalnej opieki dla osób podejmujących pracę w zawodzie”.

Poinformowano, że „planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to czwarty kwartał 2022 roku, a za jego przygotowanie odpowiada wiceminister Piotr Bromber”.

W opisany sposób „zachęcani” mają być studenci od roku akademickiego 2022/2023 – aż do 30 czerwca 2026 roku.

Udostępniamy projekt w całości.Projekt można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą „System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych oraz podjęcia zatrudnienia w zawodzie na lata 2022–2026”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.