Wyślij
Udostępnij:
 
 
Archiwum

Marcin Czech – analiza nowelizacji ustawy refundacyjnej ►

Autor: Krystian Lurka |Data: 22.06.2021
 
 
Tagi: Marcin Czech
Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego i były wiceminister zdrowia prof. Marcin Czech szczegółowo analizuje opis projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. Co chwali, a co krytykuje? „Menedżer Zdrowia” publikuje wideo.
Ekspert dobrze ocenia wydłużenie czasu obowiązywania list refundacyjnych z dwóch do trzech miesięcy i wprowadzenie tajemnicy refundacyjnej, polegającej na nieujawnianiu dokumentacji dotyczącej instrumentu dzielenia ryzyka oraz postępowania toczącego się przed Komisją Ekonomiczną. Chwali także autorów przepisów za fragment, z którego wynika, że budżet będzie uwzględniać środki finansowe z instrumentów dzielenia ryzyka oraz z ustawowego paybacku. – To dobra zmiana. To fair, aby pieniądze, których nie przeznaczono na leki, wracały, by finansować inne leki – stwierdza prof. Czech.

Profesor krytykuje za to określenie całkowitego budżetu na refundację. Podkreśla, że według „Polityki lekowej państwa 2018–2022” resort przeznacza na refundację lekową od 16,5 do 17 proc. budżetu na świadczenia zdrowotne. W opisie nowelizacji z kolei zapisano, że pieniędzy ma być „nie więcej niż 17 proc. środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia”. – Może być 14, 15 albo 16. Szkoda, że nie ma zapisu o minimalnym odsetku w wysokości 16,5 proc. – mówi.

Ekspert zwraca też uwagę na Bezpieczeństwo Lekowe Polski. – Dziedziczy ono ideę Refundacyjnego Trybu Rozwojowego byłego wiceministra zdrowia Krzysztofa Łandy i mojego Innowacyjnego Trybu Rozwojowego. Zapisy dotyczące BLP są godne pochwały – przyznaje prof. Czech.

W noweli BLP zostało określone jako „mechanizm, który pozwala zwiększyć znaczenie wpływu działalności inwestycyjnej wnioskodawcy w zakresie związanym z ochroną zdrowia na terytorium Polski przez otrzymanie w refundacji pewnych premii”. Opisano je w następujący sposób: „BLP będzie określało zasady, na jakich będą kwalifikowani do niego przedsiębiorcy, oraz sposób ustalania wag i kryteriów branych pod uwagę. Proces ten będzie prowadzony przez ministra zdrowia w ramach skromnych możliwości zarządzania tym procesem w systemie refundacji leków. Niemniej ze strony ministra właściwego do spraw zdrowia możliwe jest wskazanie w ramach procesu refundacyjnego dodatkowych korzyści dla przedsiębiorców zakwalifikowanych do tego programu. Przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o zastosowanie do nich od jednej do wszystkich premii w zależności od tego, jak zaawansowany jest proces produkcji leków i czy do ich wytwarzania wykorzystuje się substancję czynną produkowaną w Polsce. Na podstawie tego rankingu minister właściwy do spraw zdrowia będzie wydawał postanowienie, w którym przyzna lub odmówi objęcia rozpatrywanego wniosku o objęcie refundacją preferencyjnymi warunkami jego rozpoznania. Wprowadzone rozwiązanie zobliguje wszystkie instytucje rozpatrujące wniosek o objęcie refundacją do stosowania się do wydanego postanowienia ministra właściwego do spraw zdrowia na dalszych etapach jego procedowania”.Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Opis projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Przeczytaj także: „Co w noweli ustawy refundacyjnej?”.

 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe