Wyślij
Udostępnij:
 
 

Marek Michalak: Rodzic nie powinien płacić za pobyt z chorym dzieckiem w szpitalu

Źródło: KL, Rzecznik Praw Dziecka
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 08.02.2017
 
 
Rzecznik Praw Dziecka przypomniał, że obecność rodzica bądź innej bliskiej dziecku osoby przy łóżku szpitalnym gwarantują małym pacjentom przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ale... te same regulacje jednak dopuszczają pobieranie przez szpitale opłat za pobyt rodziców dziecka na oddziale.
Jak napisał Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Konstantego Radziwiłła, wpływają do niego prośby o interwencje w takich sprawach. Marek Michalak zwrócił uwagę, że opłaty pobierane są w wielu szpitalach; ich wysokość jest różna - jedne placówki pobierają kilka, inne kilkanaście złotych. Wyjątek stanowi pobyt matki karmiącej po porodzie, gdzie dziecko pozostaje jeszcze w szpitalu z przyczyn zdrowotnych.

Zdaniem Michalaka, szpital ma obowiązek w pełni respektować prawo dziecka do osobistego kontaktu z osobami bliskimi i dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, a pobieranie opłat za całodobowy pobyt rodzica przy łóżku małego pacjenta może ograniczać to prawo.

- O ile w świetle obowiązujących przepisów prawnych praktyka pobierania przez szpitale opłat za pobyt rodziców z dzieckiem na oddziale jest zgodna z ustawą, tym niemniej, przyłączając się do uwag zgłaszanych przez rodziców małych pacjentów, wyrażam opinię, że rodzic nie powinien płacić za pobyt w szpitalu przy swoim chorym dziecku" - napisał RPD.

Marek Michalak poprosił ministra zdrowia o rozważenie wprowadzenia odpowiednich zmian do ustawy, umożliwiających nieponoszenie opłat związanych z realizacją prawa dziecka w szpitalu do osobistego kontaktu z osobami bliskimi i dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

Przeczytaj także: "Michalak do Radziwiłła: Monitorowania losów dziecka od momentu urodzenia będzie poza prawem".
 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.